kindje ziekenhuisverzekering
Ontdek de bijbehorende producten
Een ziekenhuisopname melden?

Is je pasgeborene meteen verzekerd?

​Word je binnenkort mama of papa? En hebben jij en je partner elk een hospitalisatieverzekering? Goed nieuws: jouw gezondheidsverzekering – of die van je partner – dekt ook je kindje, en dat vanaf de geboorte.

Meld de geboorte aan je verzekeraar

​Een hospitalisatiepolis beschouwt gezinsleden van de verzekerde als ‘bijkomende verzekerden’ of ‘bijverzekerden’. Wil je je kind laten opnemen in één van jullie hospitalisatieverzekeringen? Dan volstaat het om de geboorte van je zoon of dochter te melden* aan de verzekeraar: de algemene voorwaarden van de polis vermelden de termijn waarbinnen dat moet gebeuren. Je pasgeborene zal onmiddellijk gedekt zijn door de verzekering, meestal zonder medisch onderzoek of wachtperiode.

Als beide partners over een hospitalisatieverzekering beschikken, kan je dus kiezen bij welke ouder je het kind mee wil verzekeren. Er zijn twee mogelijke scenario’s:

  • Een van de twee contracten is een groepsverzekering (of de beide zijn dat), onderschreven door de werkgever van de betrokken partner. Het kind kan dan worden toegevoegd als verzekerd gezinslid. Het kan ook interessant zijn om de andere partner er eveneens aan toe te voegen (check daarvoor eerst de voorwaarden).
  • Gaat het niet om beroepsgebonden polissen? Dan kan je ervoor kiezen om jullie hospitalisatieverzekeringen onder te brengen in één gezinspolis. Daarvoor volstaat het dat jullie feitelijk samenwonen (dus officieel op hetzelfde adres). De kans is groot dat dat voordeliger zal zijn dan twee aparte, individuele polissen. Sommige hospitalisatieverzekeringen bieden zelfs een gezinskorting aan.
Verminderen

Tot welke leeftijd?

Er is geen specifieke leeftijd waarop een kind zelf een hospitalisatieverzekering moet afsluiten. Een kind blijft gedekt via de polis van zijn ouder(s) zolang het fiscaal ten laste blijft van de ouders.

Het is belangrijk dat je kind mee verzekerd is. Wanneer het later het ouderlijke huis verlaat, heeft het zo immers recht op een individuele voortzetting van de verzekering (bij dezelfde verzekeraar), zonder medisch onderzoek of een wachtperiode. De procedure verschilt naargelang het gaat om een beroepsgebonden of een individuele verzekering. Is het kind aangesloten bij…

  • de individuele polis van een ouder?

Dan moet je als ouder/hoofdverzekerde je verzekeraar laten weten wanneer je kind/bijverzekerde het nest heeft verlaten en wat zijn/haar nieuwe verblijfplaats is. Je zoon/dochter kan dan zelf een offerte-aanvraag doen. De verzekeraar heeft daarna 30 dagen om jouw dochter of zoon een verzekeringsvoorstel te doen. Als je kind dat voorstel binnen de 60 dagen aanvaardt, gebeurt er geen medische selectie en begint de dekking van de nieuwe polis retroactief vanaf het moment dat de dekking van de vorige polis verloren is gegaan. Na het verstrijken van een termijn van 105 dagen, vervalt het recht op het aanbod.

  • een beroepsgebonden polis, via de werkgever van een ouder?

Als je kind zelfstandig gaat wonen, heeft het 105 dagen om de verzekeraar te informeren over zijn of haar voornemen om de polis individueel verder te zetten. De verzekeraar zal dan, zonder medische selectie, een verzekeringsaanbod doen. Je dochter of zoon heeft dan 30 dagen om dat te aanvaarden (eveneens met retroactieve dekking). Verstrijkt die termijn, dan vervalt het recht op een individuele voortzetting.

 

* Die melding kun je doen met behulp van een formulier dat je vindt in de informatiemap (het ‘Zwangerschapsboekje’) die je van Kind & Gezin krijgt n.a.v. de geboorte.

Bron: www.abcassurance.be

Verminderen