Ziekenhuisopname: de impact van uw keuzes
Ontdek de bijbehorende producten
Een ziekenhuisopname melden?

Ziekenhuisopname: de impact van uw keuzes

Kies bewust met deze tips

​Staat er binnenkort een ziekenhuisopname gepland? Met deze tips bereidt u uw opname voor en houdt u uw ziekenhuisfactuur onder controle.

 1. Kies het ziekenhuis
  In samenspraak met uw dokter kiest u het ziekenhuis in functie van de ligging en/of de specialisatie. Ga na of uw verzekeraar het als een duur ziekenhuis beschouwt. Dit kan gevolgen hebben voor de tussenkomst van uw verzekeraar.

 2. Kies de kamer
  Ziekenhuizen mogen voor een verblijf in een twee- of meerpersoonskamer geen kamer- of ereloonsupplement aanrekenen. Dat mag wel voor een eenpersoonskamer. Deze supplementen kunnen hoog oplopen. Informeer u en controleer of uw aanvullende hospitalisatieverzekering deze supplementen (volledig) vergoedt.

 3. Check uw hospitalisatieverzekering
  ​Hoe goed bent u verzekerd voor:

  • medische kosten, ook de kosten die de verplichte ziekteverzekering niet betaalt,
  • ambulante zorgen voor en na uw ziekenhuisopname,
  • extra diensten zoals huishoudhulp of kinderopvang,
  • uw verblijf bij uw kind dat in het ziekenhuis behandeld wordt.

  Controleer ook of u alle ziekenfondsbijdragen en alle premies voor uw hospitalisatieverzekering correct betaald hebt.

 4. Verwittig uw verzekeraar van uw ziekenhuisopname
  ​Bij AG Insurance kan dat telefonisch of online​. ​U krijgt dan een bevestigingsbrief met informatie over de ziekenhuisopname en over de extra diensten waarop u een beroep kunt doen. Meer weten?

 5. Lees bij uw opname de opnameverklaring goed na
  ​Daar staat in welke kosten u moet betalen. Betaal bij uw opname geen overmatige voorschotten. Ziekenhuizen vragen over het algemeen een hoger voorschot als u een eenpersoonskamer kiest of als u niet in orde bent met het ziekenfonds.
Verminderen

Ongeplande ziekenhuisopname

Belandt u onverwacht in het ziekenhuis, vergeet dan niet om uw verzekeraar op de hoogte te brengen. 
Verminderen

Ongeplande ziekenhuisopname in het buitenland

​Belandt u onverwacht in het ziekenhuis in het buitenland, toon dan uw Europese ziekteverzekeringskaart (EZVK), de Europese variant van uw SIS-kaart. U haalt deze kaart bij uw ziekenfonds. Ze biedt u de garantie dat u in een buitenlands ziekenhuis dezelfde tarieven betaalt als hier in België en dat de kosten rechtstreeks verrekend worden met het ziekenfonds.

Sommige buitenlandse ziekenhuizen durven de Europese ziekteverzekeringskaart al eens te weigeren. Betaal niets ter plaatse en verwittig uw ziekenfonds.

Neem bij uw opname ook contact op met uw hospitalisatieverzekeraar binnen de aangegeven termijn (bij AG Insurance: binnen 24 u). Hoe een hospitalisatie in het buitenland aan AG Insurance melden?

TIP: neem op reis steeds de kaart van uw hospitalisatieverzekeraar mee. Zo hebt u zijn gegevens bij de hand.

Verminderen

​​​​​​​​​​​​​​​