OmniNatuur
Geef uw wagen een bescherming tegen schade die de natuur kan veroorzaken (hagel, storm, overstroming, ...).
Ontdek deze producten en ontvang gratis een offerte samen met een berekening van de premie bij
BNP Paribas Fortis
Uw makelaar
Enkel klanten met een BA Auto afgesloten bij AG Insurance kunnen OmniNatuur kiezen om hun voertuig te beschermen.
Een premie van 5 euro/ maand

Geniet van alle troeven van deze verzekering voor een zeer scherpe premie van 5 euro per maand.

Geen vrijstelling

Is de motorkap beschadigd door hagel. Is uw vorruit verbrijzeld tijdens een storm? Geniet automatisch van een volledige schadevergoeding zonder vrijstelling bij herstelling door ons erkende herstellers.

Dekking In België en in het buitenland

Zelfs op vakantie in het buitenland is uw voertuig gedekt. OmniNatuur is immers geldig overal in België en in alle landen vermeld op de groene kaart.

Een vervangwagen

U krijgt een vervangwagen als uw voertuig laat herstellen door één van onze erkende herstellers.

 

Waarom is OmniNatuur van AG voor mij interessant?

U wilt uw voertuig beschermen tegen alle materiële schade die veroorzaakt wordt door natuurgeweld , zonder dat u hiervoor een Multirisk (mini-omnium) moet onderschrijven. Hagel, storm, overstroming, ... komen immers de laatste jaren steeds vaker voor door de opwarming van de aarde en veroorzaken meer en meer, en vooral ook grotere schadegevallen.  

Uw voertuig is niet alleen beschermd als hij voor uw voordeur staat, maar ook overal in België en in alle landen die op de groene kaart vermeld staan. Storm of hagel kunnen zich immers overal voordoen.
Hebt u schade en kiest u voor een herstelling in een door AG  erkende garage, dan betaalt u zelfs geen enkele vrijstelling.
Dit geldt trouwens ook bij een totaal verlies van het voertuig of na schade en herstelling in het buitenland. Desgevallend wordt er een vrijstelling van 250 euro toegepast.

Door OmniNatuur in combinatie met BA Auto van AG te onderschrijven, biedt u uw wagen nog steeds een minimumdekking tegen materiële schade als een volledige of gedeeltelijke omnium voor u niet meer opportuun is.

alt
 
Wat dekt OmniNatuur?

U kunt OmniNatuur aanwenden voor  alle materiële schade veroorzaakt door:

 • hagel;
 • overstroming;
 • storm;
 • ander natuurgeweld (aardbeving, vulkaanuitbarsting, neerstorten van rotsen, vallen van stenen of ijsblokken, grondverschuiving of -verzakking, lawine, sneeuwdruk, vloedgolf, buiten de oevers treden van waterlopen, storm met windsnelheden van minstens 80 km/u, orkaan, bliksem).

Vrijstelling
U hebt geen vrijstelling, als u kiest voor een herstelling in een door AG  erkende garage. Anders bedraagt de vrijstelling 250 euro.


Waar en wanneer ben ik verzekerd?

​U bent verzekerd in alle landen die vermeld staan op uw groene kaart.

Wat is de looptijd van mijn contract?
Het betreft een contract met een duur van 1 jaar, stilzwijgend verlengd voor dezelfde periode, behalve wanneer één van de partijen ten minste 3 maanden vóór de vervaldag van de overeenkomst zich ertegen verzet.


alt
 
alt
 
Wat doe ik bij schade?

​Bij schade volstaat het te bellen naar AG: zowel overdag als ‘s nachts. 

Onze specialisten openen een dossier en duiden een beheerder aan die u zal bijstaan tijdens de hele schaderegelingsprocedure. 

AG staat synoniem voor:

 • eenvoud: één telefoontje is voldoende om een afspraak te maken bij een garagist;
 • flexibiliteit: u kiest zelf de hersteller of doet een beroep op één van onze erkende herstellers;
 • gemak: u ontvangt een vervangwagen als u uw wagen laat herstellen bij één van onze erkende herstellers in geval van schade veroorzaakt door natuurgeweld.
  Bovendien betaalt AG Insurance de factuur rechtstreeks aan de hersteller.
 • Vind een erkende garage in uw buurt.Voor welke voornaamste risico's ben ik niet verzekerd?

​​-Het waardeverlies van het voertuig; 
-de kosten door de onbeschikbaarheid van de auto;
- bij natuurkrachten, de schade aan het voertuig door het opspatten van stenen/ijsblokken.

De lijst hierboven is niet exhaustief. Om de exacte omvang van de waarborgen te kennen, kunt u de algemene voorwaarden raadplegen door te klikken op onderstaande tab. U kunt deze ook gratis verkrijgen bij uw tussenpersoon.​

alt
 
 
 

​​​​​​​​​​​​

Consumentenbescherming & klachtenbeheer
Raadpleeg de wettelijke informatie over onze verzekeringen!
 • Hoe gaat AG om met mogelijke belangenconflicten?
 • Welke segmentatiecriteria past AG toe bij aanvaarding, omvang van de waarborg en premieberekening?
 • AG Insurance (afgekort AG) NV is een Belgische verzekeringsonderneming. Alle verzekeringscontracten zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Voor meer informatie over de juridische gegevens van AG, klik hier.
 • Waar kan ik terecht als ik een klacht heb?
 • Wij nodigen u uit kennis te nemen van het gestandaardiseerd informatiedocument over het verzekeringsproduct alvorens het product te onderschrijven. Dit document is gratis beschikbaar bij uw verzekeringstussenpersoon.
   Algemene voorwaarden en contractuele documenten 
Heeft u een vraag?
Heeft u een vraag?
Contacteer één van onze gespecialiseerde partners om u te helpen.