Verzekering Top Bestuurder
Een vergoeding tot 1.250.000 euro voor de lichamelijke letsels van elke bestuurder van uw wagen.
Ontdek deze producten en ontvang gratis een offerte samen met een berekening van de premie bij
BNP Paribas Fortis
Uw makelaar
De verzekering Top Bestuurder is voorbehouden aan de klanten die bij AG Insurance een verzekering Burgerlijke Aansprakelijkeheid Auto hebben afgesloten.
Blijvende invaliditeit vergoed

U geniet een ruime tussenkomst in geval van blijvende invaliditeit.

Een vergoeding bij overlijden

Uw gezinsleden ontvangen een aanzienlijke vergoeding als het ergste u mocht overkomen.

Een premiekorting van 50 %

Bestuurders met een bonus-malusgraad -2 genieten een premiekorting van 50 %.

 


Waarom is Top Bestuurder voor mij interessant?

Eén op de twee bestuurders in België denkt dat zijn BA Autoverzekering altijd zijn lichamelijke letsels vergoedt bij een ongeval. Niets is minder waar. Verblind door de zon, een dier dat de weg oversteekt, aquaplanning, ... Bij een ongeval in fout of zonder aansprakelijke derde, is de bestuurder de enige persoon die niet wordt vergoed door de verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid Auto!

 • De verzekering Top Bestuurder van AG Insurance maakt komaf met die situatie en vergoedt de lichamelijke letsels van elke bestuurder die toegelaten is om met uw verzekerde voertuig te rijden en dit tot 1 250 000 euro.
 • Zoals zijn naam het aanduidt, vergoedt Top Bestuurder niet alleen u, maar wel elke toegelaten bestuurder die met het verzekerde voertuig rijdt.
 • En dit zowel aan het stuur als buiten de wagen, bijvoorbeeld bij het laden en lossen. Of als u langs de kant van de weg staat om een band te vervangen.
Verzekering Top Bestuurder
Een schadevergoeding tot 1.250.000 euro
Wat dekt deze verzekering?
De verzekering Top Bestuurder dekt
 • alle medische kosten tot de letsels onder controle zijn (honoraria, ziekenhuiskosten, revaildatiekosten, kosten voor de bijstand en verzorging aan huis bij ernstige invaliditeit, ...)
 • alle materiële schade zoals loonverlies, maar ook morele schade (pure morele schade, schade van cosmetische aard, ..) die voortvloeit uit uw tijdelijke of blijvende invaliditeit.
 • alle schade die toegebracht wordt aan de nabestaanden bij overlijden van de bestuurder na een ongeval. Ze ontvangen een vergoeding voor hun economische verlies, morele schade en de begrafeniskosten.
Waar en wanneer ben ik verzekerd?
Top Bestuurder verzekert u als u, maar ook alle andere toegelaten bestuurders, zich achter het stuur bevindt van het verzekerde voertuig.
 
Maar dat is niet alles. Deze verzekering komt ook tussen als de bestuurder:
 • in of uit het verzekerde voertuig stapt; 
 • herstellingen uitvoert onderweg of wanneer hij helpt bij het depanneren van het verzekerde voertuig; 
 • deelneemt aan de redding van personen of goederen bij een verkeersongeval; 
 • persoonlijke spullen in- of uitlaadt; 
 • het slachtoffer is van een carjacking van het aangeduide voertuig.
De bestuurder is verzekerd in alle landen die vermeld staan op het verzekeringsbewijs van het voertuig.
 
Wat is de looptijd van mijn contract?
 
Het betreft een contract met een duur van 1 jaar, stilzwijgend verlengd voor dezelfde periode, behalve wanneer één van de partijen ten minste 3 maanden vóór de vervaldag van de overeenkomst zich ertegen verzet.
Verzekering Top Bestuurder
Niet alleen als u aan het stuur zit!
Verzekering Top Bestuurder
Eenvoudig en snel
Wat gebeurt er bij een ongeval?
Eén telefoontje volstaat om alles te regelen.
 
Onze specialisten openen een dossier en duiden een beheerder aan die u zal bijstaan tijdens de hele schaderegelingsprocedure.
 
AG Insurance staat synoniem met 
 • eenvoud: één telefoontje en wij nemen openen en dossier;
 • snelheid: u wordt binnen de kortste keren vergoed.
 • kwaliteit: Top Bestuurder is een verzekering met een reële schadevergoeding. Het schadebedrag ligt dus niet op voorhand vast zoals de contracten die voorzien in een forfaitaire vergoeding.
Voor welke voornaamste risico's ben ik niet verzekerd?

​- De schadegevallen die niet gedekt zijn in Burgerlijke Aansprakelijkheid Auto of met verhaal (geheel of gedeeltelijk).
- De schadegevallen met als verzekerde een garagehouder of een persoon die voertuigen verkoopt, herstelt, depanneert,
of benzinestations, parkings, autowasserettes exploiteert.

De lijst hierboven is niet exhaustief. Om de exacte omvang van de waarborgen te kennen, kunt u de algemene voorwaarden raadplegen door te klikken op onderstaande tab. U kunt deze ook gratis verkrijgen bij uw tussenpersoon.

Verzekering Top Bestuurder
 
 
 

​​​

Consumentenbescherming & klachtenbeheer
Raadpleeg de wettelijke informatie over onze verzekeringen!
 • Hoe gaat AG om met mogelijke belangenconflicten?
 • Welke segmentatiecriteria past AG toe bij aanvaarding, omvang van de waarborg en premieberekening?
 • AG Insurance (afgekort AG) NV is een Belgische verzekeringsonderneming. Alle verzekeringscontracten zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Voor meer informatie over de juridische gegevens van AG, klik hier.
 • Waar kan ik terecht als ik een klacht heb?
 • Wij nodigen u uit kennis te nemen van het gestandaardiseerd informatiedocument over het verzekeringsproduct alvorens het product te onderschrijven. Dit document is gratis beschikbaar bij uw verzekeringstussenpersoon.
   Algemene voorwaarden en contractuele documenten 
Simulatie van uw Autoverzekering
Bereken uw prijs en ontdek onze unieke waarborgen