BA Max XL Motorhome
Een vergoeding tot 250.000 euro voor de lichamelijke letsels van uw passagiers bij ongeval in het buitenland.
Ontdek deze producten en ontvang gratis een offerte samen met een berekening van de premie bij
BNP Paribas Fortis
Uw makelaar
De uitbreiding  BA Max XL is voorbehouden aan de klanten die een BA Max genieten.
Uw partner eveneens gedekt

Uw partner zit achter het stuur op het ogenblik van het ongeval? Zijn of haar kwetsuren worden eveneens vergoed tot 250.000 euro.

Een correcte en snelle vergoeding

Zonder te moeten wachten tot de aansprakelijkheden worden vastgesteld of op een eventueel verhaal van derden.

 

Waarom is BA Max XL voor mij interessant?

In België worden passagiers altijd vergoed voor hun lichamelijke letsels. In het buitenland is dat niet zo. Als ze vergoed worden (wat niet altijd het geval is!), zijn de voorziene vergoedingen vaak minder voordelig en duurt het langer voor men ze krijgt. Oorzaak daarvan zijn onder andere de meer ingewikkelde en langere procedures. Met BA Max XL zijn de passagiers van uw motorhome verzekerd volgens de Belgische wetgeving wanneer ze zich in het buitenland bevinden. In de meeste gevallen zullen ze dus sneller en beter vergoed worden. Heeft uw partner een ongeval in het buitenland terwijl hij/zij een huurauto bestuurt (of het voertuig van een derde)? Hij /zij is eveneens verzekerd!
Motorhome
 
Wat dekt BA Max XL?

​Met BA Max XL geniet u 2 belangrijke waarborgen:  

  1. Uw passagiers zijn verzekerd (wereldwijd!) volgens de regels van het Belgische recht en tot 250.000 euro per persoon.
  2. Uw partner is eveneens verzekerd als hij/zij achter het stuur zit van een huurwagen (of een wagen die toebehoort aan een derde) op het ogenblik van het schadegeval.

Bovendien wordt u onmiddellijk vergoed.  Zonder te moeten wachten tot de verschillende verzekeraars tot een akkoord komen of tot de aansprakelijkheden zijn vastgesteld.

Waar en wanneer ben ik verzekerd?
​U bent wereldwijd verzekerd.
Motorhome
 
Motorhome
 
Wat gebeurt er bij een ongeval?

​Groot of klein, een ongeval brengt vaak een administratieve rompslomp met zich. Maar niet bij AG Insurance.

Eén telefoontje volstaat om alles te regelen, zowel overdag als ‘s nachts.

Onze specialisten openen een dossier en duiden een beheerder aan die u zal bijstaan gedurende de hele schaderegelingsprocedure.

AG Insurance staat synoniem met

  • eenvoud: één telefoontje en wij nemen uw dossier in handen;
  • en snelheid: u wordt zo snel mogelijk vergoed, zonder discussie over de eventuele aansprakelijkheden.
 
 
 
 

​​

Consumentenbescherming & klachtenbeheer
Raadpleeg de wettelijke informatie over onze verzekeringen!
  • Hoe gaat AG om met mogelijke belangenconflicten?
  • Welke segmentatiecriteria past AG toe bij aanvaarding, omvang van de waarborg en premieberekening?
  • AG Insurance (afgekort AG) NV is een Belgische verzekeringsonderneming. Alle verzekeringscontracten zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Voor meer informatie over de juridische gegevens van AG, klik hier.
  • Waar kan ik terecht als ik een klacht heb?
  • Wij nodigen u uit kennis te nemen van het gestandaardiseerd informatiedocument over het verzekeringsproduct alvorens het product te onderschrijven. Dit document is gratis beschikbaar bij uw verzekeringstussenpersoon.
   Algemene voorwaarden en contractuele documenten 
Heeft u een vraag?
Heeft u een vraag?
Contacteer één van onze gespecialiseerde partners om u te helpen.