Wat is mijn fiscaal voordeel door langetermijnsparen?
Ontdek de bijbehorende producten

Hoeveel bedraagt het fiscaal voordeel van mijn langetermijnsparen?

​Langetermijnsparen* levert een belastingvoordeel tot 30 % ​op de gestorte premies. Voor inkomstenjaar 2018 kunt u maximaal 2310 euro storten. Het voordeel kan dus oplopen tot 693 euro.

Als u een storting doet in langetermijnsparen, levert u dat een belastingvermindering tot 30 % op. Op uw 60ste verjaardag (of op de 10de verjaardag van het contract als u dit onderschreef vanaf de leeftijd van 55 jaar) is er een anticipatieve heffing van 10 %. Bij vervroegde afkoop van uw contract wordt het kapitaal belast aan 33 % (verhoogd met de gemeentebelasting). En tot slot is er een taks van 2 % op de premies verschuldigd.

Voorbeeld:

In 2018 stort u het maximale bedrag dat is toegestaan, namelijk 2310 euro. U vermeldt dit bedrag in uw belastingaangifte voor het aanslagjaar 2019. U geniet dan een belastingvermindering op de gestorte premies van 30 %, ofwel een fiscaal voordeel van 693 euro. En aangezien u geen gemeentetaks betaalt op dit bedrag, is uw fiscaal voordeel nog groter (tussen 32 % en 33 % belastingvermindering naargelang het belastingpercentage dat van toepassing is in uw gemeente).

Verminderen

​De belastingvermindering van de premies die u stort in het kader van uw langetermijnsparen gebeurt in dezelfde fiscale korf als die van onder andere kapitaalaflossingen, intresten en de premies van de schuldsaldoverzekering voor uw hypothecaire lening van uw eigen woning. 

Voor uw inkomsten van 2018 is het maximale bedrag voor deze fiscale korf 2310 euro. Het belastingvoordeel dat u via uw hypotheek ontvangt, heeft een impact op het fiscaal voordeel dat u nog kunt vrijstellen voor langetermijnsparen. Langetermijnsparen is bijgevolg vooral van belang vóór het afsluiten van een hypothecaire lening of als uw lening volledig terugbetaald is.

In tegenstelling tot het pensioensparen blijft het fiscaal voordeel van het langetermijnsparen ook mogelijk na 65 jaar. De belastingvermindering kan namelijk worden toegepast tijdens de volledige looptijd van uw contract.

*Het langetermijnsparen waarvan in dit artikel sprake is, is de belastingvermindering die van toepassing is op de premies van individuele levensverzekeringen die niet gekoppeld zijn aan een hypothecaire lening of die gekoppeld zijn aan een hypothecaire lening voor een niet-eigen woning.

De fiscale behandeling hangt af van de individuele omstandigheden van een klant en kan in de toekomst aan wijzigingen onderhevig zijn.​

Verminderen