Overstroming in uw huis: brandverzekering of Rampenfonds?
Ontdek de bijbehorende producten

Overstroming in uw huis: brandverzekering of Rampenfonds?

U hoeft niet bij het Rampenfonds aan te kloppen als u verzekerd bent

Als particulier hoeft u bij een overstroming niet naar het Rampenfonds te stappen. Want als uw huis, meubelen en andere goederen in uw huis verzekerd zijn, dan dekt uw brandverzekering immers automatisch de schade die het water veroorzaakt heeft.​

Natuurramp

​Hevige regenval, een rivier die buiten haar oevers treedt of riolen die overlopen… Een overstroming kan veel schade veroorzaken aan uw huis en inboedel. Gelukkig bevat uw brandverzekering steevast een dekking voor dit soort natuurrampen en hoeft u bij schade niet te wachten tot de overheid de overstroming als ramp erkent.

Uw  brandverzekering vergoedt de schade aan uw huis en inboedel en trouwens ook de schoonmaakkosten.
Verminderen

Rampenfonds

​In principe hoeft u als particulier dus niet aan te kloppen bij het Rampenfonds. Ook niet om bijvoorbeeld de vrijstelling van uw brandverzekering te recupereren. Het Rampenfonds komt daar niet in tussen.

Bij overstroming, kunt u als particulier slechts in twee eerder uitzonderlijke gevallen bij het Rampenfonds terecht:

  1. Als u kunt aantonen dat u op het moment van de ramp recht had op een leefloon of gelijkaardige financiële hulp en dus niet de financiële middelen had om een brandverzekering te onderschrijven.
  2. Als u schade geleden hebt aan ‘onverzekerbare’ goederen én de overheden de overstroming als natuurramp erkennen.

 

Hier vindt u meer info over natuurrampen en het Rampenfonds.

Verminderen