Pack Diefstal+
Deze zeer uitgebreide diefstaldekking bezorgt u gemoedsrust. Met comfortabele vergoedingen en psychologische bijstand.
Ontdek deze producten en ontvang gratis een offerte samen met een berekening van de premie bij
BNP Paribas Fortis
Uw makelaar
Enkel klanten die een brandverzekering Top Woning van AG Insurance onderschreven hebben voor de inhoud en de waarborg Diefstal, kunnen kiezen voor de Pack Diefstal+.
Nog meer gemoedsrust


Wordt (bijna) uw hele woning leeggehaald door dieven? Wees gerust: de totale waarde van uw bezittingen is gedekt in plaats van 50 % in de basiswaarborg Diefstal. Bovendien verdubbelen de vergoedingsplafonds, zelfs als u het alarm vergat op te zetten.

Geen vrijstelling bij grotere schades


Bij schades van meer dan 1.411 euro1 wordt u vergoed zonder vrijstelling.

Elektrische apparaten en elektronica uitstekend verzekerd


Bij diefstal krijgt u de aankoopprijs van het apparaat als die hoger is dan de actuele prijs.

Juwelen optimaal vergoed


Met een comfortabele schadevergoeding die geen rekening houdt met veroudering.

Psychologische bijstand en vergoeding medische kosten


Vergoeding van uw medische kosten en 5 sessies bij een psycholoog zodat een diefstal, agressie bij een diefstal(poging) of homejacking geen trauma blijft.
 


Waarom is deze verzekering iets voor mij?

U hebt uw woning goed verzekerd via een Top Woning brandverzekering met diefstaldekking. Maar de waardevolle spullen en modernste snufjes wilt u graag extra beschermen omdat ze waardevol voor u zijn. Gun uzelf nog meer gemoedsrust met het aanvullende Pack Diefstal+. Dan geniet u immers interessante waarborguitbreidingen en extra dienstverlening, tegen een bijzonder voordelig tarief. Zo bent u uitstekend beschermd tegen de gevolgen van diefstal(poging).

Pack Diefstal+ vergoedt u nog uitgebreider en zelfs zonder vrijstelling bij zware diefstallen.

Omdat een (poging) tot diefstal, al dan niet met geweld, ingrijpend kan zijn, vergoedt Pack Diefstal+ niet alleen de schade, maar helpt het u ook om fysiek en mentaal te bekomen.

diefstalverzekering  
Wat dekt Pack Diefstal+?

Vergoeding zonder vrijstelling

 • U betaalt geen vrijstelling wanneer u meer dan 1.411 euro1 schade lijdt.
 • U betaalt 319 euro2 vrijstelling wanneer de schade minder dan 1.411 euro1 bedraagt.
 • Deze vrijstelling van 319 euro2 valt weg wanneer uw schade zelf hoger is dan 319 euro2 én u vrijwillig een alarmsysteem met label C@AG3 en onderhoudscontract liet installeren.

 

Optimale vergoeding voor juwelen

Wat waardevol is voor u, verdient de beste besc​herming. Daarom worden uw juwelen vergoed in nieuwwaarde. Dit is het bedrag dat u nodig hebt om gelijkaardige juwelen te kopen.

 

Optimale vergoeding voor elektrische toestellen en elektronica

Dit soort toestellen verliezen meestal snel hun waarde omdat er steeds geavanceerdere apparaten op de markt komen. Met een basisdekking kunt u na diefstal een nieuw toestel kopen met dezelfde eigenschappen als uw oude toestel. Maar met Pack Diefstal+ behouden elektrische toestellen zeven jaar lang de aankoopwaarde en informatica en multimedia drie jaar lang. Dat wil zeggen dat u met de schadevergoeding meteen een nieuw apparaat kunt gaan kopen – en vaak zelfs met meer mogelijkheden.

 

100 % verzekerd en verdubbeling van de vergoedingslimieten

Zelfs als dieven quasi uw hele woning hebben leeggeroofd, bent u optimaal verzekerd. Niet voor 50 % van de waarde van uw bezittingen zoals in klassieke diefstalverzekeringen, maar voor de volle 100 %. Bovendien worden de vergoedingslimieten per verzekerd risico  verdubbeld (uitgezonderd voor waarden). 

 

Psychologische bijstand en medische kosten

Wanneer u het slachtoffer wordt van een inbraak(poging), een homejacking of agressieve inbrekers, is het logisch dat u daarvan aangedaan bent. Daarom hebt u recht op vijf consultaties bij een psycholoog. Raakt u gewond, dan springt Pack Diefstal+ bij in de medische kosten. Loopt het toch slecht af? Ook begrafeniskosten worden gedekt. Dat alles tot 36.4841 euro per schadegeval en tot 7.937​1 euro per slachtoffer.​

 

Gemoedsrust, zelfs als u het alarm vergeet op te zetten

Met Pack Diefstal+ bent u zeker van een maximale schadevergoeding, zelfs wanneer u eens vergeetachtig geweest bent. Indien u dankzij uw vrijwillig geïnstalleerd alarmsysteem geniet van een korting op uw diefstalpremie, en dit systeem op het moment van de inbraak toevallig niet ingeschakeld was, zullen we hiervoor geen sanctie toepassen bij de berekening van uw vergoeding.

 

1. Afgerond geïndexeerd bedrag (Abex 1004, 1ste semester 2023).

2. Contractuele vrijstelling. Afgerond geïndexeerd bedrag (consumptieprijsindex:298,58 , januari 2023).

3. C@AG is een door AG Insurance ontwikkeld kwaliteitslabel voor geconnecteerde alarm- en bewakingssystemen. Meer info over de criteria van dit label en over ​de door AG Insurance goedgekeurde producten vindt u hier.​

Wanneer en waar ben ik verzekerd?

​O​m de extra voordelen van Pack Diefstal+ te kunnen genieten, moet u een verzekering Top Woning onderschreven hebben met diefstaldekking.

Wilt u de voordelen van het Pack Woning & Assist+ genieten? Dat kan als u een verzekering Top Woning met diefstaldekking en het Pack Diefstal+ onderschreven hebt.

Pack Diefstal+ is een waardevolle uitbreiding op uw Top Woning brandverzekering en geldt in dezelfde locaties als de diefstaldekking.

Uw contract loopt één jaar en wordt telkens voor dezelfde periode stilzwijgend verlengd. Behalve wanneer een van de partijen zich daar ten minste drie maanden vóór de vervaldag van de overeenkomst tegen verzet.diefstalverzekering  
diefstalverzekering  
Wat moet ik doen bij een schadegeval?

Bij een (poging tot) diefstal of agressie, doet u best het volgende:

 1. Dien onmiddellijk klacht in bij de politie.
 2. Geef de schade binnen de 24 uur aan bij uw verzekeringstussenpersoon en vermeld het nummer van het proces-verbaal van de politie.
 3. Vergeet niet uw bank- en kredietkaarten te blokkeren als die gestolen zijn.
 4. Verzamel voor de komst van de verzekeringsexpert zo veel mogelijk facturen, kastickets, verpakkingen, foto's, garantiebewijzen, enz. van de verdwenen voorwerpen.
 5. Bent u emotioneel wat van de kaart, dan kunt u een beroep doen op psychologische bijstand via het nummer 02 664 79 19.


 

Voor welke voornaamste risico's ben ik niet verzekerd?


 • Diefstal of schade veroorzaakt aan motorvoertuigen.
 • Schade wanneer de in het contract voorziene preventiemaatregelen niet zijn genomen.​
 • Diefstal of schade door of met de medeplichtigheid van uzelf, uw bloedverwanten of uw partner​
 • Diefstal van goederen in open lucht wanneer Pack Tuin of Pack Zwembad niet is afgesloten

De lijst hierboven is niet exhaustief. Om de exacte omvang van de waarborgen te kennen, kunt u de algemene voorwaarden raadplegen door te klikken op onderstaande tab. U kunt deze ook gratis verkrijgen bij uw tussenpersoon. 
 
 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Consumentenbescherming & klachtenbeheer
Raadpleeg de wettelijke informatie over onze verzekeringen!
 • Hoe gaat AG om met mogelijke belangenconflicten?
 • Welke segmentatiecriteria past AG toe bij aanvaarding, omvang van de waarborg en premieberekening?
 • AG Insurance (afgekort AG) NV is een Belgische verzekeringsonderneming. Alle verzekeringscontracten zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Voor meer informatie over de juridische gegevens van AG, klik hier.
 • Waar kan ik terecht als ik een klacht heb?
 • Wij nodigen u uit kennis te nemen van het gestandaardiseerd informatiedocument over het verzekeringsproduct alvorens het product te onderschrijven. Dit document is gratis beschikbaar bij uw verzekeringstussenpersoon.
   Algemene voorwaarden en contractuele documenten 
Heeft u een vraag?
Heeft u een vraag?
Contacteer één van onze gespecialiseerde partners om u te helpen.