Pack Diefstal+
Optimale diefstaldekking voor elektronica en juwelen. Zelfs als uw alarm niet op stond.
Ontdek deze producten producten en ontvang gratis een offerte samen met een berekening van de premie bij
BNP Paribas Fortis
Uw makelaar
Enkel klanten die een brandverzekering Top Woning van AG Insurance onderschreven hebben voor de inhoud en de waarborg Diefstal, kunnen kiezen voor de Pack Diefstal+.
Nog meer gemoedsrust


Wordt (bijna) uw hele woning leeggehaald door dieven? Wees gerust: de totale waarde van uw bezittingen is gedekt in plaats van 50 % in de basiswaarborg Diefstal. Bovendien verdubbelen de vergoedingsplafonds, zelfs als u het alarm vergat op te zetten.

Geen vrijstelling bij grotere schades


Bij schades van meer dan 1.206 euro1 wordt u vergoed zonder vrijstelling.

Elektrische apparaten en elektronica uitstekend verzekerd


Bij diefstal krijgt u de aankoopprijs van het apparaat als die hoger is dan de actuele prijs.

Juwelen optimaal vergoed


Met een comfortabele schadevergoeding die geen rekening houdt met veroudering.

Psychologische bijstand en vergoeding medische kosten


Vergoeding van uw medische kosten en 5 sessies bij een psycholoog zodat een diefstal, agressie bij een diefstal(poging) of homejacking geen trauma blijft.
 Waarom is deze verzekering iets voor mij?

U hebt uw woning goed verzekerd via een Top Woning brandverzekering met diefstaldekking. Maar de waardevolle spullen en modernste snufjes wilt u graag extra beschermen omdat ze waardevol voor u zijn. Gun uzelf nog meer gemoedsrust met het aanvullende Pack Diefstal+. Dan geniet u immers interessante waarborguitbreidingen en extra dienstverlening, tegen een bijzonder voordelig tarief. Zo bent u uitstekend beschermd tegen de gevolgen van diefstal(poging).

Pack Diefstal+ vergoedt u nog uitgebreider en zelfs zonder vrijstelling bij zware diefstallen.

Omdat een (poging) tot diefstal, al dan niet met geweld, ingrijpend kan zijn, vergoedt Pack Diefstal+ niet alleen de schade, maar helpt het u ook om fysiek en mentaal te bekomen.

diefstalverzekering
 
Wat dekt Pack Diefstal+?

Vergoeding zonder vrijstelling

 • U betaalt geen vrijstelling wanneer u meer dan 1.206 euro1 schade lijdt.
 • U betaalt 267 euro2 vrijstelling wanneer de schade minder dan 1.206 euro1 bedraagt.
 • Deze vrijstelling van 267 euro2 valt weg wanneer uw schade zelf hoger is dan 267 euro2 én u vrijwillig een alarmsysteem met label C@AG3 en onderhoudscontract liet installeren.

 

Optimale vergoeding voor juwelen

Wat waardevol is voor u, verdient de beste besc​herming. Daarom worden uw juwelen vergoed in nieuwwaarde. Dit is het bedrag dat u nodig hebt om gelijkaardige juwelen te kopen.

 

Optimale vergoeding voor elektrische toestellen en elektronica

Dit soort toestellen verliezen meestal snel hun waarde omdat er steeds geavanceerdere apparaten op de markt komen. Met een basisdekking kunt u na diefstal een nieuw toestel kopen met dezelfde eigenschappen als uw oude toestel. Maar met Pack Diefstal+ behouden elektrische toestellen zeven jaar lang de aankoopwaarde en informatica en multimedia drie jaar lang. Dat wil zeggen dat u met de schadevergoeding meteen een nieuw apparaat kunt gaan kopen – en vaak zelfs met meer mogelijkheden.

 

100 % verzekerd en verdubbeling van de vergoedingslimieten

Zelfs als dieven quasi uw hele woning hebben leeggeroofd, bent u optimaal verzekerd. Niet voor 50 % van de waarde van uw bezittingen zoals in klassieke diefstalverzekeringen, maar voor de volle 100 %. Bovendien worden de vergoedingslimieten per verzekerd risico  verdubbeld (uitgezonderd voor waarden). 

 

Psychologische bijstand en medische kosten

Wanneer u het slachtoffer wordt van een inbraak(poging), een homejacking of agressieve inbrekers, is het logisch dat u daarvan aangedaan bent. Daarom hebt u recht op vijf consultaties bij een psycholoog. Raakt u gewond, dan springt Pack Diefstal+ bij in de medische kosten. Loopt het toch slecht af? Ook begrafeniskosten worden gedekt. Dat alles tot 31.1791 euro per schadegeval en tot 6.7841 euro per slachtoffer.

 

Gemoedsrust, zelfs als u het alarm vergeet op te zetten

Met Pack Diefstal+ bent u zeker van een maximale schadevergoeding, zelfs wanneer u eens vergeetachtig geweest bent. Oók als op het moment van de inbraak uw vrijwillig geïnstalleerd alarmsysteem met C@AG3- of INCERT4-label en waarvoor een onderhoudscontract loopt, toevallig niet ingeschakeld was, houden we daarmee geen rekening voor de berekening van uw vergoeding.

 

 

1. Afgerond geïndexeerd bedrag (Abex 858, 1ste semester 2021).

2. Contractuele vrijstelling. Afgerond geïndexeerd bedrag (consumptieprijsindex:258,11 , maart 2021).

3. C@AG is een door AG Insurance ontwikkeld kwaliteitslabel voor geconnecteerde alarm- en bewakingssystemen. Meer info over de criteria van dit label en over de door AG Insurance goedgekeurde producten vindt u hier.​

4. INCERT is het kwaliteitslabel voor alarm- en monitoringsystemen, ontwikkeld door verschillende spelers in de sector van beveiliging en verzekering,ondersteund door Assuralia. Meer informatie over de voorwaarden van dit label en de erdoor erkende producten, is beschikbaar op www.incert.be.Wanneer en waar ben ik verzekerd?

​O​m de extra voordelen van Pack Diefstal+ te kunnen genieten, moet u een verzekering Top Woning onderschreven hebben met diefstaldekking.

Wilt u de voordelen van het Pack Woning & Assist+ genieten? Dat kan als u een verzekering Top Woning met diefstaldekking en het Pack Diefstal+ onderschreven hebt.

Pack Diefstal+ is een waardevolle uitbreiding op uw Top Woning brandverzekering en geldt in dezelfde locaties als de diefstaldekking.

Uw contract loopt één jaar en wordt telkens voor dezelfde periode stilzwijgend verlengd. Behalve wanneer een van de partijen zich daar ten minste drie maanden vóór de vervaldag van de overeenkomst tegen verzet.diefstalverzekering
 
diefstalverzekering
 
Wat moet ik doen bij een schadegeval?

Bij een (poging tot) diefstal of agressie, doet u best het volgende:

 1. Dien onmiddellijk klacht in bij de politie.
 2. Geef de schade binnen de 24 uur aan bij uw verzekeringstussenpersoon en vermeld het nummer van het proces-verbaal van de politie.
 3. Vergeet niet uw bank- en kredietkaarten te blokkeren als die gestolen zijn.
 4. Verzamel voor de komst van de verzekeringsexpert zo veel mogelijk facturen, kastickets, verpakkingen, foto's, garantiebewijzen, enz. van de verdwenen voorwerpen.
 5. Bent u emotioneel wat van de kaart, dan kunt u een beroep doen op psychologische bijstand via het nummer 02 664 79 19.


 

Voor welke voornaamste risico's ben ik niet verzekerd?

 • Als het in de bijzondere voorwaarden omschreven gebouw niet regelmatig wordt bewoond (behalve expliciete dekking).
 • Bij diefstal door of met de medeplichtigheid van uw bloedverwanten in opgaande of dalende lijn of van hun echtgeno(o)t(e), van uzelf of van uw echtgeno(o)t(e).
 • Als de preventiemaatregelen zoals beschreven in het contract, niet waren genomen.

De lijst hierboven is niet exhaustief. Om de exacte omvang van de waarborgen te kennen, kunt u de algemene voorwaarden raadplegen door te klikken op onderstaande tab. U kunt deze ook gratis verkrijgen bij uw tussenpersoon. 
 
 

​​​​​​​​​​​​​​​

Consumentenbescherming & klachtenbeheer
Raadpleeg de wettelijke informatie over onze verzekeringen!
 • Hoe gaat AG om met mogelijke belangenconflicten?
 • Welke segmentatiecriteria past AG toe bij aanvaarding, omvang van de waarborg en premieberekening?
 • Wat zijn de juridische gegevens van AG en welk recht is van toepassing?
 • Waar kan ik terecht als ik een klacht heb?
 • Wij nodigen u uit kennis te nemen van het gestandaardiseerd informatiedocument over het verzekeringsproduct alvorens het product te onderschrijven. Dit document is gratis beschikbaar bij uw verzekeringstussenpersoon.
   Algemene voorwaarden en contractuele documenten 
Heeft u een vraag?
Heeft u een vraag?
Contacteer één van onze gespecialiseerde partners om u te helpen.