Rechtsbijstand brand
Een optimale juridische bijstand bij schade aan uw woning.
Ontdek deze producten en ontvang gratis een offerte samen met een berekening van de premie bij
BNP Paribas Fortis
Uw makelaar
 
Juridische kosten gedekt tot 75.000 euro

U hebt een hoge vergoedingsgrens tot 75.000 euro per schadegeval zodat u geen financiële problemen krijgt bij een juridische procedure.

Advocaat van uw keus

U kunt uw belangen laten verdedigen door een advocaat die u in alle vrijheid zelf kiest.

Dekking insolvabiliteit derden tot 15.000 euro

U krijgt altijd de vergoeding die u toekomt (tot 15.000 euro), zelfs al is de aansprakelijke tegenpartij insolvabel.

Tegenexpertise terugbetaald

U krijgt de expertisekosten terugbetaald, als u niet akkoord gaat met het voorstel van uw verzekeraar bij schade en een tegenexpertise vraagt.

 

Waarvoor kan ik rechtsbijstand brand gebruiken?

U wilt een schadevergoeding bij beschadiging door een derde van uw eigen inboedel of de woning die u huurt, maar deze schade niet verzekerd is in de woningverzekering. U kunt in dergelijke gevallen rekenen op de hulp van de bijkomende waarborg rechtsbijstand in de brandverzekering Top Woning van AG Insurance om deze schade te recupereren bij de aansprakelijke derde. Dit kan ook uw huisbaas zijn of de eigenaar van uw huurwoning, maar enkel voor schade aan uw inboedel veroorzaakt door een gebrek aan het gebouw.

Rechtsbijstand brand biedt u ook:

 • ondersteuning bij uw verdediging als u voor een strafrechtelijke rechtbank moet verschijnen naar aanleiding van een in Top Woning verzekerd schadegeval;
 • de mogelijkheid om zelf een advocaat kiezen om uw rechten te verdedigen;
 • hulp als u van mening verschilt met uw woningverzekeraar over de interpretatie van uw contract;
 • een terugbetaling van de kosten voor een tegenexpertise als u het niet eens bent over de grootte van uw schadevergoeding voor een schadegeval in Top Woning.
Rechtsbijstand brand woning huurder  
Wat biedt rechtsbijstand brand voor mij?
U mag gerust zijn wat betreft het financiële aspect van een juridisch dispuut over de beschadiging van uw inboedel of huurwoning door een derde en die niet verzekerd is in uw brandverzekering.
U bent met rechtsbijstand brand immers gedekt tot 75.000 euro bij gerechtelijke stappen tegen deze aansprakelijke derde. Rechtsbijstand brand betaalt de kosten en erelonen voor de:
 • expertises en onderzoeken
 • advocaat
 • gerechtelijke procedure

U krijgt via de rechtsbijstand brand alvast een voorschot tot 20.000 euro als de aansprakelijkheid van de derde voor de schade onbetwistbaar is.

Is de aansprakelijke derde onvermogend om de schade te vergoeden, dan zal uw rechtsbijstand brand zorgen voor een schadevergoeding tot 15.000 euro. Als u bovendien het bedrag van de vrijstelling niet ontvangt van de aansprakelijke derde, zal de rechtsbijstand brand het u voorschieten, tot maximaal 289,62​​ euro (indexmaart 2021, basis 1981).
 

Waar en wanneer ben ik verzekerd?

​U kunt uw rechtsbijstand brand inschakelen voor alle feiten die plaatsvinden in België.

Wat is de looptijd van mijn contract?
Het betreft een contract met een duur van 1 jaar, stilzwijgend verlengd voor dezelfde periode, behalve wanneer één van de partijen ten minste 3 maanden vóór de vervaldag van de overeenkomst zich ertegen verzet.”

 

Rechtsbijstand brand woning huurder  
Rechtsbijstand brand woning huurder  
Wat doe ik bij schade?
U belt naar Providis, de rechtsbijstandsdienst van AG Insurance en u komt onmiddellijk terecht bij een expert. De beheerders bij Providis behandelen immers alleen dossiers in rechtsbijstand. Zij helpen u en vertellen wat u precies moet doen.
U krijgt op regelmatige basis de nodige informatie over de vordering van uw dossier. Een dossier in rechtsbijstand kan soms even duren.  
Voor welke voornaamste risico’s ben ik niet verzekerd?

​- Als het te recupereren schadebedrag lager is dan de vrijstelling voorzien in het contract Top Woning;
- het verhaal uit te oefenen tegen de personen die onder hetzelfde dak wonen als de verzekeringsnemer;
- het verhaal wegens de ontoereikendheid van de verzekerde bedragen voor de andere waarborgen van uw contract Top Woning.

De lijst hierboven is niet exhaustief. Om de exacte omvang van de waarborgen te kennen, kunt u de algemene voorwaarden raadplegen door te klikken op onderstaande tab. U kunt deze ook gratis verkrijgen bij uw tussenpersoon.

Rechtsbijstand brand woning huurder  
 
 

​​​​​

Consumentenbescherming & klachtenbeheer
Raadpleeg de wettelijke informatie over onze verzekeringen!
 • Hoe gaat AG om met mogelijke belangenconflicten?
 • Welke segmentatiecriteria past AG toe bij aanvaarding, omvang van de waarborg en premieberekening?
 • AG Insurance (afgekort AG) NV is een Belgische verzekeringsonderneming. Alle verzekeringscontracten zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Voor meer informatie over de juridische gegevens van AG, klik hier.
 • Waar kan ik terecht als ik een klacht heb?
 • Wij nodigen u uit kennis te nemen van het gestandaardiseerd informatiedocument over het verzekeringsproduct alvorens het product te onderschrijven. Dit document is gratis beschikbaar bij uw verzekeringstussenpersoon.
   Algemene voorwaarden en contractuele documenten 
Simulatie van uw Woningverzekering
Bereken uw prijs en ontdek onze unieke waarborgen