Kanker en uw financiële status. Welke financiële hulp?
Ontdek de bijbehorende producten
Een ziekenhuisopname melden?

Kanker en uw financiële situatie

Bekijk welke financiële steun mogelijk is

​Een kankerdiagnose heeft een impact op uw financiële situatie. U kunt echter rekenen op een financiële tussenkomst voor de medische en niet-medische kosten van uw behandeling. Informeer u o.a. over uw aanvullende hospitalisatieverzekering.

Als u door uw ziekte niet meer kunt werken, dan valt u al snel terug op een wettelijk vervangingsinkomen, dat een pak lager ligt dan uw brutoloon.
 • U bent werknemer:
  • beperkte periode gewaarborgd loon,
  • 12 maanden arbeidsongeschiktheidsuitkering,
  • daarna invaliditeitsuitkering.

 • U bent zelfstandige:
  • wachttijd van 1 maand: geen uitkering,
  • 11 maanden arbeidsongeschiktheidsuitkering,
  • daarna invaliditeitsuitkering die afhankelijk is van het feit of u uw onderneming al dan niet stopzet.
Er bestaan verzekeringsoplossingen die het vervangingsinkomen aanvullen.
Verminderen

Medische en niet-medische kosten

Voor de medische en niet-medische kosten van uw kankerbehandeling kunt u een beroep doen op:
 • De verplichte verzekering via uw ziekenfonds: die betaalt bij een kankerbehandeling bepaalde medicijnen en ziekenhuiskosten terug. Ga na wat precies en controleer ook de maximumbedragen en uitsluitingen.

 • Uw hospitalisatieverzekering bij een privéverzekeraar of ziekenfonds: die betaalt medische en niet-medische kosten terug. De vergoeding van de hospitalisatieverzekeraar komt bovenop de vergoeding van de verplichte verzekering. Er bestaan veel verschillen tussen de hospitalisatieverzekeringen, onder meer tussen die van privéverzekeraars en ziekenfondsen.
  Controleer via volgende checklist uw hospitalisatieverzekering.

 • Bijkomende financiële steun van kankerorganisaties: vraag bij de sociale dienst van het ziekenhuis of van uw ziekenfonds waarop u recht hebt en hoe u de financiële steun kunt aanvragen.
Verminderen

Uitgebreide hospitalisatieverzekering van AG Insurance

AG Care Hospitalisatie biedt een erg brede dekking, zonder beperking van bedrag of duur. U kiest bovendien voor uw behandeling vrij het ziekenhuis, de arts en het type kamer.
 
AG Care Hospitalisatie verzekert onder andere:
 • alle medische kosten die nog overblijven na de wettelijke tussenkomst én de kosten waarvoor de wettelijke ziekteverzekering niet tussenkomt.

 • de kosten van ambulante medische verzorging, zelfs als u niet in het ziekenhuis opgenomen wordt. Deze zijn meestal beperkt terugbetaald door de wettelijke ziekteverzekering (RIZIV).
Verminderen