Ontdek de bijbehorende producten

Heb ik een verzekering nodig voor mijn aanhangwagen?

​Soms is uw aanhangwagen verzekerd in de BA-verzekering van uw auto, in andere gevallen hebt u een aparte BA-verzekering nodig. Een overzicht.

Als eigenaar van een motorvoertuig bent u wettelijk verplicht om een Burgerlijke Aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Deze BA-verzekering vergoedt de schade die u met uw voertuig aan derden veroorzaakt.
 
De wet beschouwt een aanhangwagen van meer dan 500 kg als een motorvoertuig en dus is er dekking nodig. Dat betekent echter niet dat u meteen een nieuwe polis moet onderschrijven.
Verminderen

Gekoppeld aan een voertuig

Is de aanhangwagen gekoppeld aan een wagen, dan vergoedt de Burgerlijke Aansprakelijkheidsverzekering van dat trekkende voertuig de schade aan derden. Blijft de maximaal toegelaten massa (MTM) van de aanhangwagen onder 750 kg, dan rekent AG Insurance geen toeslag voor het trekkende voertuig.
Verminderen

Niet-gekoppeld aan een voertuig

Is de aanhangwagen (met een maximaal toegelaten gewicht van 750 kg) niet gekoppeld aan een trekkend voertuig, dan verzekert AG Insurance toch gratis de burgerlijke aansprakelijkheid van die aanhangwagen. Het is dan namelijk de BA Verzekering van het trekkend voertuig (indien verzekerd bij AG Insurance) dat de schade aan derden zal vergoeden.
 
Verminderen

Meer dan 750 kg

Voor een aanhangwagen met een MTM van meer dan 750 kg zijn een inschrijving en keuring verplicht. Bovendien moet u er een BA-verzekering voor onderschrijven en een bijpremie betalen voor het voertuig dat de aanhangwagen trekt.
 
Verminderen