schuldsaldoverzekering en wet-partyka
Ontdek de bijbehorende producten

Bijpremie voor mijn schuldsaldoverzekering omdat ik chronisch ziek ben. Wat nu?

​Wie chronisch of zwaar ziek is, heeft doorgaans moeite om een betaalbare schuldsaldoverzekering te vinden. Maar sinds eind 2014 geldt de wet-Partyka en is er toch een oplossing mogelijk. Let wel: aan de medische acceptatie van de verzekeraars verandert er niets.

​

Als u schuldsaldoverzekering wil om een huis (enige, eigen woning) te kopen, te bouwen of te verbouwen, peilt de verzekeraar eerst naar uw medische toestand. Zo weet hij of u al dan niet een verhoogd risico loopt om vroeger dan gemiddeld te overlijden.

 

Bij mensen met een zware en/of chronische ziekte is het risico op vroegtijdig overlijden statistisch gezien groter dan bij de gemiddelde referentiegroep. Daarom vraagt de verzekeraar een medische bijpremie of kan hij de schuldsaldoverzekering weigeren. Hij moet deze beslissing altijd uitgebreid motiveren.

Verminderen

Wet-Partyka kan helpen

​

De wet-Partyka, genoemd naar de politica die het wetsvoorstel ingediend heeft, biedt nu een opening voor mensen die omwille van hun ziekte geen betaalbare schuldsaldoverzekering vinden.

 

De verzekeraars zelf blijven gewoon dezelfde criteria toepassen bij hun medische acceptatie. Dat verandert niet. Maar u kunt nu wel, in specifieke situaties, een nieuwe beoordeling van uw dossier vragen.

 

Verminderen

Aankloppen bij Opvolgingsbureau en Compensatiekas

​

  • uw medische bijpremie bedraagt minstens 75 % van een gewone premie of uw aanvraag wordt geweigerd

Het Opvolgingsbureau voor Schuldsaldoverzekeringen geeft een advies binnen 15 dagen nadat het uw volledige dossier ontvangen heeft. Ofwel past de verzekeraar het voorgestelde (verminderde) tarief toe, ofwel weigert hij de aanvraag.

 

  • uw medische bijpremie (voorgesteld door de verzekeraar of door het Opvolgingsbureau) bedraagt minstens 125 % van een gewone premie

De Compensatiekas betaalt het deel boven die 125 %, met een limiet op 925 %.

Deze procedure kan alleen:

  • voor nieuwe schuldsaldoverzekeringen,
  • als de schuldsaldoverzekering dient voor de aankoop of renovatie van een enige, eigen woning. Dus niet voor een tweede verblijf.

 

 

Als u niet akkoord gaat met de beslissing van de verzekeraar, kunt  hem om een bijkomende motivatie vragen. U kunt ook een aanvraag indienen bij het Opvolgingsbureau. Uw verzekeringsadviseur mag dat niet in uw plaats doen.

Verminderen