schuldsaldoverzekering en wet-partyka
Ontdek de bijbehorende producten

Schuldsaldoverzekering en zware ziekte

Wat in geval van een bijpremie?

​Wie chronisch of zwaar ziek is, heeft doorgaans moeite om een betaalbare schuldsaldoverzekering te vinden. Maar sinds eind 2014 geldt de wet-Partyka en is er toch een oplossing mogelijk. Let wel: aan de medische acceptatie van de verzekeraars verandert er niets.

​​​​Schuldsaldoverzekering en medische acceptatie

Bent u van plan een huis te kopen, te bouwen of te renoveren? Dan bent u waarschijnlijk op zoek naar een schuldsaldoverzekering om uw lening te dekken.

Maar voor u een verzekering afsluit, beoordeelt de verzekeraar uw gezondheidstoestand. Eerste stap? De medische vragenlijst invullen. Het doel? Bepalen of u een verhoogd risico hebt om vroeger dan gemiddeld te sterven.

Bij mensen met een zware en/of chronische ziekte is het risico op vroegtijdig overlijden statistisch gezien groter dan gemiddeld. Daarom kan de verzekeraar een medische bijpremie vragen of zelfs, in zeldzame gevallen, de schuldsaldoverzekering weigeren

Schuldsaldoverzekering en bijpremie: wat zegt de wet? 

Wet-Partyka

De wet-Partyka, genoemd naar de auteur ervan, biedt mensen die een verhoogd risico lopen op een vroegtijdig overlijden de mogelijkheid om een woning te kopen of te (ver)bouwen, door de toegang tot een schuldsaldoverzekering te vergemakkelijken. Deze wet verplicht verzekeraars bijvoorbeeld om hun weigeringen of bijpremies te motiveren, wat vroeger niet het geval was. Dit is dus een eerste stap in de richting van meer transparantie.

Verzekeraars blijven gewoon dezelfde criteria toepassen bij hun medische acceptatie. Maar in specifieke situaties kan u nu wel een nieuwe beoordeling van uw dossier vragen.

Opvolgingsbureau en Compensatiekas

In geval van weigering of bijpremie voor een schuldsaldoverzekering kunnen het Opvolgingsbureau en de Compensatiekas tussenkomen. Hun rol? Ervoor zorgen dat mensen die chronisch of zwaar ziek zijn, toegang hebben tot een schuldsaldoverzekering.

  • Uw medische bijpremie bedraagt minstens 75% van een gewone premie of uw aanvraag wordt geweigerd.

U kan een beroep doen op het Opvolgingsbureau voor de tarifering van de premies van een schuldsaldoverzekering, dat binnen 15 dagen na ontvangst van uw volledige dossier een advies uitbrengt. Ofwel past de verzekeraar dan het voorgestelde (naar beneden bijgestelde) tarief toe, ofwel wijst hij het verzoek van het Opvolgingsbureau af.

  • Uw medische bijpremie (zoals voorgesteld door de verzekeraar of het Opvolgingsbureau) bedraagt minstens 125% van een gewone premie.

De Compensatiekas komt tussen als de gevraagde bijpremie meer dan 125% van de basispremie bedraagt, maar de limiet ligt op 800% van de basispremie.

Deze procedure kan alleen:

  • Voor nieuwe contracten.
  • Als de schuldsaldoverzekering dient voor de aankoop of renovatie van een enige eigen woning. Niet voor een tweede verblijf dus.

Als u niet akkoord gaat met de beslissing van de verzekeraar, kan u hem om een bijkomende motivatie vragen. U kan ook een aanvraag indienen bij het Opvolgingsbureau. Uw verzekeringsadviseur kan dit ook voor u doen.

Het recht om vergeten te worden  

Deze wetgeving van 4 april 2019 geldt voor ex-kankerpatiënten die na een termijn van 10 jaar na het beëindigen van hun behandeling niet zijn hervallen. Dankzij het recht om vergeten te worden, kunnen kandidaat-verzekerden een verzekering afsluiten zonder dat bij de medische acceptatie rekening wordt gehouden met hun kanker.

Maar het blijft van essentieel belang dat u de verzekeraar op de hoogte brengt van uw medische geschiedenis. Wat is er dan veranderd? Uw medische geschiedenis mag niet leiden tot een bijpremie of weigering.

AG voldeed al aan deze wetgeving vóór ze van kracht werd! Ons onderschrijvingsbeleid verandert niet, deze wet bevestigt alleen maar onze werkwijze.​