Medische Vragenlijst
Ontdek de bijbehorende producten
Een ziekenhuisopname melden?

Hoe de medische vragenlijst invullen?

Onze tips voor een snelle medische acceptatie

Als u een overlijdensverzekering wil afsluiten, heeft de verzekeraar informatie nodig over uw algemene gezondheid. De medische vragenlijst is verplicht en volstaat in de meeste gevallen. Hierna vindt u enkele tips om het proces zo vlot en snel mogelijk te laten verlopen. ​

​​De medische vragenlijst is een essentiële en eenvoudige stap bij het afsluiten van een overlijdensverzekering. Meestal volstaat dit ook. Hierna vindt u een paar tips om de medische acceptatie te vergemakkelijken en de vragenlijst zo goed mogelijk in te vullen:

  • Vul de medische vragenlijst volledig in.
  • Dateer en onderteken de vragenlijst.
  • Vermeld uw dossiernummer in alle briefwisseling of e-mails over uw verzekeringsaanvraag. Dit vergemakkelijkt de verwerking van uw aanvraag.


In de meeste gevallen volstaat de vragenlijst om de verzekering te kunnen afsluiten. Naargelang uw leeftijd en het verzekerde bedrag is het wel mogelijk dat u aanvullende medische onderzoeken moet ondergaan:
 ​

  • Als u een bloedafname moet laten doen, zorg er dan voor dat u nuchter bent.
  • Als u een aanvullend medisch onderzoek moet ondergaan, kan u zelf kiezen of u dit laat doen bij de arts van uw keuze of in een medisch partnercentrum van AG. Wij nemen deze medische kosten op ons, wat u ook kiest.
​​

Beantwoord de vragenlijst eerlijk​

Het is in uw eigen belang dat u de vragenlijst eerlijk invult en alle details vermeldt. Een onnauwkeurigheid of een leugen kan ernstige gevolgen hebben: in geval van verzwijging of opzettelijke onnauwkeurigheid kan de verzekeraar uw verzekering ongeldig verklaren. Dan is hij niet langer verplicht het verzekerde bedrag uit te keren in geval van overlijden. Vraag gerust hulp bij het invullen van de medische vragenlijst. U kan hiervoor contact opnemen met uw arts.​