Ontdek de bijbehorende producten
Een ziekenhuisopname melden?

Hoe vult u de medische vragenlijst in?

Tips op een rijtje

​Voor bepaalde verzekeringen wil de verzekeraar zicht krijgen op uw medische voorgeschiedenis en uw huidige gezondheidstoestand. Hij doet dit via een standaardvragenlijst, specifieke medische vragenlijsten en eventueel een medisch onderzoek.

De verzekeraar laat zich bijstaan door een adviserend arts. De verzekeraar mag geen informatie opvragen over bepaalde ziektes in uw familie. Ook een genetisch onderzoek om uw toekomstige gezondheidstoestand in te schatten, is niet toegelaten.
Verminderen

Medische vragenlijst

U hebt er alle belang bij om de vragenlijsten naar waarheid in te vullen en geen informatie te verzwijgen. Doet u dat wel:
  • Opzettelijk: de verzekeraar kan uw verzekering nietig verklaren en hoeft u de premies niet terug te betalen.
  • Onopzettelijk:
    • bij ziekte: de verzekeraar kan zijn vergoeding beperken.
    • als hij de onopzettelijke verzwijging ontdekt: de verzekeraar zal u voorstellen om de verzekering te wijzigen als blijkt dat hij het risico hoger had ingeschat, mocht hij alle informatie gehad hebben.

Vraag indien nodig hulp bij het invullen van de medische vragenlijst. U kunt daarvoor terecht bij uw huisdokter of de dokter die u behandeld heeft.

Op basis van uw medische informatie en het advies van een adviserend arts neemt de verzekeraar een beslissing over uw verzekering: 

  • Hij verzekert u aan het normale tarief.
  • Hij verzekert u maar vraagt een bijpremie.
  • Hij verzekert u maar sluit bepaalde aandoeningen uit.
U kunt de verzekeraar om een schriftelijke motivatie vragen.
Verminderen

Verminderen