Welke uitzonderingen dekt onze omniumverzekering niet?
Ontdek de bijbehorende producten

Welke uitzonderingen dekt mijn omniumverzekering niet?

De omniumverzekering van AG Insurance past het principe toe "Alles is verzekerd, behalve ...". Zoals de naam aangeeft, zijn slechts enkele uitzonderingen niet gedekt. U ontdekt ze hierna.

Volledige bescherming

De verzekering Top Omnium en Top Occasium is één van de weinige omniumverzekeringen op de markt die een volledige bescherming biedt voor uw wagen.
Met het geruststellende principe "Alles is verzekerd, behalve ..." dekt Top Omnium en Top Occasium alle schade aan uw voertuig, ongeacht de oorzaak. Er zijn slechts 4 uitzonderingen, die expliciet worden vermeld in uw contract, die niet worden vergoed. Deze uitzonderingen zijn noodzakelijk om te vermijden dat de dekking verleend wordt voor schade die bijvoorbeeld het gevolg zou zijn van een technisch defect of de ouderdom van het voertuig. Dergelijke schade is natuurlijk voor rekening van de klant.

Het is wel de verzekeringsmaatschappij die moet aantonen dat het schadegeval het gevolg is van één van deze 4 uitzonderingen. U moet dus niet bewijzen dat het schadegeval al dan niet vergoed moet worden.

Verminderen

Wat zijn precies de uitsluitingen?

  • De schade veroorzaakt aan onderdelen van het voertuig ten gevolge van slijtage, een constructie- of materiaalfout, van een klaarblijkelijk gebrek aan onderhoud van de onderdelen of ten gevolge van een gebruik van het voertuig dat niet overeenstemt met de instructies van de constructeur;
  • de schade die het gevolg is van het blootstellen aan langzaam inwerkende invloeden zoals verwering, verkleuring en corrosie.
    Bijvoorbeeld: het veranderen van de kleur, dat kan veroorzaakt worden door de weersomstandigheden (blootstelling aan UV-stralen). UV-stralen werken immers in op de moleculen van de verf, waardoor die zijn glans en kleur verliest.
  • de onderhoudskosten en de herstelkosten die het gevolg zijn van een technische tekortkoming. De term ‘technische tekortkoming’ omvat alle technische problemen die u aan uw voertuig kunt hebben. Een voorbeeld. Problemen met de werking van de lichten, de remmen, de elektrische ramen. De omniumverzekering betaalt de herstellingskosten voor dit soort van tekortkomingen dus niet terug.
  • de schade veroorzaakt of verergerd door de vervoerde dieren of voorwerpen, het op- of
    afladen daarvan, alsook door de overbelasting van het voertuig of de aanhangwagen ervan.
Verminderen