Ontdek de bijbehorende producten

Als (jonge) bestuurder een verzekering op eigen naam

Lees hier waarom

​Soms kiezen jongeren ervoor om rond te rijden met een auto die verzekerd is op naam van hun ouders. De premie ligt dan immers wat lager. Toch onderschrijft u beter een autoverzekering op eigen naam.

Op zich mag een jongere perfect af en toe rondrijden met een auto die verzekerd is op naam van de ouders. Rijdt u echter meestal met die auto, dan bent u wettelijk verplicht om uzelf als voornaamste bestuurder  op te geven. U moet in uw verzekering als hoofdbestuurder vermeld worden. En dat wordt wel eens ‘vergeten’ om een lagere premie te genieten.
 
De premies voor jongeren liggen hoger dan voor oudere volwassenen, omdat jongeren door hun gebrek aan ervaring statistisch gezien een hoger risico betekenen in het verkeer. Toch kan de premie die u voor uw autoverzekering op zijn eigen naam moet betalen, best meevallen. Zeker als u rekening houdt met deze tips:
  • kies een auto met een beperkt vermogen, dan zal ook de premie lager liggen
  • verzekert u zich bij dezelfde verzekeraar als uw ouders, dan kan dit een korting opleveren.

​Kiest u toch voor een polis op naam van uw ouders en staat u daarin niet als hoofdbestuurder vermeld, dan heeft de verzekeraar het recht om:

  • de schade aan uw wagen niet te vergoeden en uw betaalde premies toch te houden.
  • de schade aan derden te vergoeden, maar nadien bij u aan te kloppen om het geld terug te eisen.
Verminderen