Globale Verkeers-ongevallenverzekering
Een ongevallenverzekering die u, alle leden van uw gezin en alle inzittenden van uw motorhome verzekert.
Ontdek deze producten bij:
BNP Paribas Fortis
Uw makelaar
Deze verzekering is voorbehouden aan de klanten die een verzekering BA Motorhome bij AG Insurance hebben afgesloten.
Medische kosten verzekerd

Deze verzekering vergoedt de medische kosten die voortvloeien uit het ongeval tot 5 000 euro.

Blijvende invaliditeit verzekerd

U bent verzekerd tot 50 000 euro in geval van blijvende invaliditeit.

Het ergste overkomt u?

Bij overlijden ontvangen uw naasten een vergoeding tot 25 000 euro.

 

Waarom is deze verzekering voor mij interessant?

U of één van uw gezinsleden is betrokken in een verkeersongeval? En dat als bestuurder of passagier van een voertuig, als voetganger, in de trein, met de fiets of zelfs in het vliegtuig? In dat geval dekt de Globale Ongevallenverzekering de kosten die voortvloeien uit dat ongeval. Deze uiterst volledige waarborg dekt al uw gezinsleden, maar ook alle passagiers en elke toegelaten bestuurder van uw voertuig. Wat u een volledige bescherming biedt.
 
Wat dekt deze verzekering?
  • De medische kosten, kosten voor prothesen, orthopedie, esthetische chirurgie, geneesmiddelen, vervoer- en repatriëringskosten en dergelijke zijn verzekerd tot 5 000 euro.
  • U moet in het ziekenhuis worden opgenomen? U geniet een forfait van 25 euro per dag gedurende maximum 1 jaar.
  • U bent blijvend invalide? Er wordt u een kapitaal uitgekeerd, dat berekend wordt op basis van uw invaliditeitsgraad. Tot 50 000 euro!
  • Het ergste overkomt u? Wij keren uw naasten een kapitaal uit van 25 000 euro in geval van overlijden.
Waar en wanneer ben ik verzekerd?
Uw gezinsleden zijn verzekerd als
  • bestuurder of passagier van een voertuig met 4 wielen, een motor, een bromfiets, een fiets;
  • gebruiker van eender welk vervoermiddel op het land, op het water of in de lucht; 
  • voetganger indien er een ander voertuig bij betrokken is.
Elke bestuurder of passagier van het verzekerde voertuig is eveneens gedekt, zelfs indien hij of zij geen lid is van uw gezin.
 
En dat, overal ter wereld.
 
 
Wat gebeurt er bij een ongeval?
Eén telefoontje volstaat om alles te regelen, zowel overdag als ‘s nachts.
 
Onze specialisten openen een dossier en duiden een beheerder aan die u zal bijstaan tijdens de hele schaderegelingsprocedure.
 
AG Insurance staat dan ook synoniem voor: 
  • eenvoud: één telefoontje en wij nemen uw dossier in handen;
  • snelheid: u wordt snel en correct vergoed voor uw lichamelijke letsels. 
 
 
 
 
Consumentenbescherming & klachtenbeheer
Raadpleeg de wettelijke informatie over onze verzekeringen!