Ontdek de bijbehorende producten

Wat is een rustpensioen?

​Uw rustpensioen is het inkomen waarop u recht hebt na pensionering, op basis van de wettelijke bijdragen die u in de loop van uw carrière gedaan hebt. Het gaat met andere woorden om uw wettelijk pensioen en vormt de eerste pijler van uw pensioen.

Op basis van de wettelijke pensioenbijdragen die u gedaan hebt tijdens uw loopbaan, hebt u recht op een rustpensioen.
Voorwaarde is dat u een minimumloopbaan als werknemer achter de rug hebt. Al dan niet in de openbare sector.
 
Een rustpensioen als werknemer wordt toegekend aan iedereen die in het kader van een arbeidsovereenkomst gewerkt heeft voor een Belgische werkgever, als arbeider of als bediende, in België of in het buitenland.
 
Bepaalde periodes in uw carrière waarin u geen beroepsactiviteit hebt uitgeoefend, kunnen toch worden meegeteld voor het berekenen van uw rustpensioen. We spreken dan over gelijkgestelde periodes, die ook recht geven op een pensioen als werknemer:
  • periodes dat u werkloos geweest bent;
  • periodes dat u invalide was;
  • periodes dat u tijdskrediet genomen hebt;
  • uw militaire dienst; 
Réduire

Belangrijk

Uw rustpensioen is meestal een stuk lager dan uw laatste inkomen uit uw beroepsactiviteit. De zogenoemde pensioenkloof (het verschil tussen uw laatste inkomen en uw eerste pensioenuitkering) is vrij groot. Precies daarom is zelf sparen voor uw pensioen (via pensioensparen, langetermijnsparen en andere formules) een goed idee.
Réduire