Heeft een huurder een brandverzekering nodig?
Ontdek de bijbehorende producten

Heeft een huurder een brandverzekering nodig?

Het is alleszins een aanrader

​Meestal eist de eigenaars in de huurovereenkomst dat de huurder een woningverzekering onderschrijft. Zo is hij zeker dat schade aan het huurpand verzekerd is. Maar zelfs al staat er niets in de huurovereenkomst, dan vindt u hier drie goede redenen om als huurder toch een brandverzekering te nemen.

 1. Uw eigen spullen
  Met een woningverzekering beschermt u uw eigen spullen in de woning  tegen brand, waterschade, overstroming, schade door elektriciteit, enz … U kunt zich ook verzekeren voor de diefstal van uw roerende goederen. Diefstal en schade aan uw inboedel worden niet gedekt door de brandverzekering van de verhuurder.
    
 2. Uw huurdersaansprakelijkheid
  Als huurder bent u op het einde van de huurovereenkomst verplicht om de huurwoning achter te laten in de staat waarin ze zich bevond toen u er uw intrek nam. Deze plicht wordt gecontroleerd aan de hand van de plaatsbeschrijving . Het kan gaan om kleine schade, maar evengoed kan de schade duurder uitvallen dan de huurwaarborg die u betaald hebt. Bij een brand bijvoorbeeld in uw huurwoning of –appartement. Daarvoor bent u aansprakelijk, tenzij u het tegendeel kunt bewijzen. Dat betekent dat u ook bij brand de schade aan uw huurpand zult moeten vergoeden.

  Een woningverzekering dekt deze huurdersaansprakelijkheid.
     
 3. Uw aansprakelijkheid tegenover derden
  Als huurder bent u ook aansprakelijk voor schade aan derden: dit zijn, bv, passanten, buren, uitgenodigden, enz.

  Een woningverzekering dekt uw aansprakelijkheid tegenover derden. Dat gaat zowel om schade veroorzaakt door een gedekte gebeurtenis die naar derden overslaat (bv. een brand in uw flat die schade bij de buren veroorzaakt), als om schade die veroorzaakt wordt door de verzekerde goederen (bv. een voorbijganger die uitglijdt op uw stoep die vol sneeuw ligt). Voor uw aansprakelijkheid na een persoonlijke fout onderschrijft u best een verzekering BA Privé-leven.

  Soms staat in het huurcontract en/of in de woningverzekering van de eigenaar een afstand van verhaal ten aanzien van de huurder. Lees hier waarom een afstand van verhaal niet altijd afdoende bescherming biedt.

Bron:
www.assuralia.be

Verminderen