Diefstalverzekering huurder
De verzekering tegen diefstal en inbraakschade.
Ontdek deze producten en ontvang gratis een offerte samen met een berekening van de premie bij
BNP Paribas Fortis
Uw makelaar
Enkel klanten met een Top Woning-brandverzekering van AG Insurance voor hun inhoud kunnen voor de waarborg diefstal kiezen.
Bescherming op straat of in de auto

U kunt wereldwijd rekenen op uw diefstalverzekering voor diefstal met geweld of bedreiging op straat, in uw auto, ...

Preventie loont

U geniet een premiekorting als u ervoor kiest uw woning te voorzien van een alarmsysteem of anti-inbraakdeur.

Diefstal juwelen beter beschermd

U ontvangt een hoge vergoedingsgrens bij diefstal van uw (waardevolle) juwelen.

 

Waarvoor kan ik de waarborg diefstal gebruiken?


U huurt een woning, maar uw inboedel is wel uw eigendom. U wilt die ongetwijfeld goed beschermen, ook tegen diefstal. U kunt daarom uw Top Woning-brandverzekeringscontract van AG voor uw inboedel uitbreiden met de waarborg diefstal.

U ontvangt onder meer een schadevergoeding voor de:

 • voorwerpen die gestolen zijn;
 • schade die inbrekers veroorzaken aan uw inboedel tijdens een (poging tot) inbraak.

Bent u ook verzekerd voor uw huurdersaansprakelijkheid, dan vergoedt de diefstalverzekering ook de schade die inbrekers toebrengen in uw huurwoning.

U bent niet alleen thuis verzekerd tegen diefstal, ook wereldwijd is dit het geval tegen diefstal met geweld of bedreiging, bijvoorbeeld op straat of in uw voertuig.

 

Preventie beloond
U geniet een van onderstaande voordelen als uw woning is uitgerust met veiligheidsmaatregelen:

 • 10 % korting op de diefstalpremie
  ​​Voorwaarden :
  • Installatie van een alarmsysteem geïnstalleerd door een erkende firma* en
  • ​Alarmsysteem verbonden met een bewakingscentrale.

*  installateur opgenomen op de “lijst van de vergunde ondernemingen voor alarmsystemen" van het IBZ (Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken), die gepubliceerd is op de website van Vigilis

 • 20 % korting op de diefstalpremie
  Voorwaarden:
  • installatie van een inbraakwerende deur (goedgekeurd door BOSEC/BENOR i3) in uw appartement
   of
  • installatie van een INCERT gecertifieerd alarmsysteem dat niet aangesloten is op een erkende bewakingscentrale
  • Onderhoudscontract afsluiten bij de installateur.
 • 30 % korting op de diefstalpremie:
  Voorwaarden:

Deze voordelen zijn niet cumuleerbaar.

diefstalverzekering huurder
 
Wat biedt de waarborg diefstal voor mij?

​U bent verzekerd tegen diefstal van heel uw inboedel die zich in de huurwoning, die u hebt aangeduid in uw contract, bevindt. U bent dus ook verzekerd voor waardevolle objecten: juwelen, verzamelingen, computers, gsm’s, tablets, smartphones, ... Daarbovenop bent u nog verzekerd voor:

 • diefstal van uw inboedel die u meeneemt naar een tijdelijk verblijf, zoals een vakantieverblijf,
 • diefstal uit uw tuinhuis (dat op slot zit),
 • diefstal of poging tot diefstal met geweld of bedreiging overal ter wereld, op straat of elders,
 • diefstal van stookolie (uit een tank met gesloten cilinderslot als die uw eigendom is).
 • diefstal van uw inhoud op uw oud en nieuw adres als u verhuist en dit gedurende 120 dagen.

U krijgt een uitgebreide dekking voor juwelen. Juwelen zijn vaak waardevol en die wilt u uiteraard goed beschermen. De vergoedingsgrens voor het geheel van uw juwelen wordt als volgt bepaald:

 • u hebt een Top Woning-contract op basis van het aantal ruimten (Minisysteem): 2.164 ​euro* vermenigvuldigd met het aantal ruimten. 
 • In de andere gevallen: 10 % van de waarde van uw verzekerde inhoud.

*ABEX 1004 (1e semester 2023)

Waar en wanneer ben ik verzekerd?

​U bent in België verzekerd tegen:

 • diefstal voor uw inboedel in de woning die u hebt vermeld in uw contract;
 • diefstal gedurende 120 dagen op uw oud en nieuw adres bij een verhuizing;
 • schade die eventueel wordt toegebracht bij een (poging tot) inbraak.

En in het buitenland voor:

 • (poging tot) diefstal met geweld of bedreiging of diefstal van uw tijdelijk meegenomen inboedel.

Als u afwezig bent, moet u alle vensters sluiten en de buitendeuren op slot doen. En u schakelt uiteraard als beveiliging het alarmsysteem in, als u dat hebt.

Wat is de looptijd van mijn contract?
Het betreft een contract met een duur van 1 jaar, stilzwijgend verlengd voor dezelfde periode, behalve wanneer één van de partijen ten minste 3 maanden vóór de vervaldag van de overeenkomst zich ertegen verzet.

diefstalverzekering huurder
 
diefstalverzekering huurder
 
Wat doe ik bij schade?
U onderneemt het best de volgende stappen bij diefstal:
 1. Dien onmiddellijk klacht in bij de politie;
 2. Geef uw schadegeval aan binnen de 24 uur en bezorg het nummer van het proces-verbaal aan uw schadebeheerder;
 3. Vergeet niet om uw gestolen bank- of kredietkaarten te blokkeren;
 4. Verzamel een maximum aan bewijsstukken van de verdwenen voorwerpen (facturen of kassabonnen, verpakkingen, foto’s, garantiebewijzen, ...) voordat de expert komt.

Neem dus op voorhand foto’s van al uw waardevolle voorwerpen, kopieën van de facturen, ... en bewaar deze niet alleen op uw (draagbare) pc.

Voor welke voornaamste risico's ben ik niet verzekerd?

​- Als het in de bijzondere voorwaarden aangeduide gebouw niet regelmatig wordt bewoond (uitgezonderd als het uitdrukkelijk gedekt is).
- Door of met de medeplichtigheid van uw bloedverwanten in opgaande of dalende lijn of van hun echtgeno(o)t(e), van uzelf of van uw echtgeno(o)t(e).
- Als de in het contract voorziene preventiemaatregelen niet werden genomen.

De lijst hierboven is niet exhaustief. Om de exacte omvang van de waarborgen te kennen, kunt u de algemene voorwaarden raadplegen door te klikken op onderstaande tab. U kunt deze ook gratis verkrijgen bij uw tussenpersoon.

diefstalverzekering huurder
 
 
 

​​​​​​​

Consumentenbescherming & klachtenbeheer
Raadpleeg de wettelijke informatie over onze verzekeringen!
 • Hoe gaat AG om met mogelijke belangenconflicten?
 • Welke segmentatiecriteria past AG toe bij aanvaarding, omvang van de waarborg en premieberekening?
 • AG Insurance (afgekort AG) NV is een Belgische verzekeringsonderneming. Alle verzekeringscontracten zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Voor meer informatie over de juridische gegevens van AG, klik hier.
 • Waar kan ik terecht als ik een klacht heb?
 • Wij nodigen u uit kennis te nemen van het gestandaardiseerd informatiedocument over het verzekeringsproduct alvorens het product te onderschrijven. Dit document is gratis beschikbaar bij uw verzekeringstussenpersoon.
   Algemene voorwaarden en contractuele documenten 
Simulatie van uw Woningverzekering
Bereken uw prijs en ontdek onze unieke waarborgen