Rechtsbijstand brand
Een optimale juridische bijstand bij schade aan uw verhuurder woning.
Ontdek deze producten en ontvang gratis een offerte samen met een berekening van de premie bij
Uw makelaar
BNP Paribas Fortis
 
Hoge vergoeding tot 75.000 euro

U vermijdt financiële zorgen, want uw kosten voor een juridische procedure worden terugbetaald tot 75.000 euro per schadegeval.

Eigen advocaat

U werkt het liefst met uw eigen advocaat? Geen probleem: u hebt steeds de vrije keuze.

Onvermogendheid derden ingedekt tot 15.000 euro

U moet zich geen zorgen maken als de aansprakelijke derde de schade niet kan vergoeden. U bent immers zeker van een vergoeding tot 15.000 euro.

Terugbetaling tegenexpertise

U vraagt een tegenexpertise omdat u twijfelt aan de schadevergoeding die uw brandverzekeraar u voorstelt. U krijgt in dit geval de expertisekosten terugbetaald.

 


Waarom is rechtsbijstand brand iets voor mij?

U wilt ook een schadevergoeding voor de woning die u verhuurt als die beschadigd wordt door een derde (de huurder wordt niet als derde beschouwd) en deze schade niet verzekerd is in uw brandverzekering. U hebt het deel rechtsbijstand uit Top Woning aan uw zijde om deze schade te verhalen op de aansprakelijke derde. In de meeste gevallen regelt rechtsbijstand brand voor u een minnelijke schikking met de aansprakelijke derde. Als het toch nodig is, staat rechtsbijstand brand u bij in een gerechtelijke procedure. Kan de aansprakelijke derde de schade niet vergoeden, dan neemt rechtsbijstand brand de schadevergoeding tot 15.000 euro voor zijn rekening. U krijgt ook de hulp van rechtsbijstand brand voor uw verdediging, als u voor een strafrechtelijke rechtbank moet verschijnen voor een in Top Woning verzekerd schadegeval. U kunt ook terecht bij rechtsbijstand brand als uw huurder een procedure inleidt omdat zijn inboedel beschadigd is door een storing aan het gebouw. U mag steeds uw eigen advocaat kiezen die uw rechten verdedigt. U kunt rechtsbijstand brand inschakelen als u verschilt van mening met de verzekeraar van uw woning over de toepassing van het contract. En hebt u een schadegeval en gaat u niet akkoord met de schadevergoeding die uw brandverzekeraar u voorstelt? Laat dan een tegenexpertise uitvoeren die rechtsbijstand brand zal betalen.
adviseur
 
Wat biedt rechtsbijstand brand voor mij?

​U moet zich geen zorgen maken over de financiële kant van een juridisch geschil na beschadiging door derden van de woning die u verhuurt.
U bent dankzij rechtsbijstand brand verzekerd tot een bedrag van 75​.000 euro bij gerechtelijke stappen tegen deze aansprakelijke derde. Rechtsbijstand brand vergoedt de kosten en erelonen die u maakt voor de:

  • expertises en onderzoeken
  • advocaat
  • gerechtelijke procedure

U hebt via de rechtsbijstand brand recht op een voorschot tot 20.000 euro als de aansprakelijkheid van de derde voor de schade onbetwistbare is. Kan die verantwoordelijke derde u onmogelijk betalen, dan betaalt rechtsbijstand brand de schade tot maximaal 15.000 euro.
Als u de vrijstelling niet terugkrijgt van de aansprakelijke derde, zal rechtsbijstand brand u dit bedrag voorschieten, tot maximaal 245,87 euro (index maart 2021, basis 1981).​

Waar en wanneer ben ik verzekerd?

​U kunt rekenen op uw rechtsbijstand brand voor alle feiten in België.

Wat is de looptijd van mijn contract?
Het betreft een contract met een duur van 1 jaar, stilzwijgend verlengd voor dezelfde periode, behalve wanneer één van de partijen ten minste 3 maanden vóór de vervaldag van de overeenkomst zich ertegen verzet.

telefoneren
 
nazicht
 
Wat doe ik bij schade?
​U belt Providis, de rechtsbijstandsdienst van AG Insurance en u krijgt onmiddellijk een expert aan de lijn. De medewerkers van Providis beheren immers uitsluitend dossiers in rechtsbijstand.
U wordt op regelmatige tijdstippen geïnformeerd over de stand van zaken van uw dossier. Een rechtsbijstandsdossier kan in bepaalde gevallen even aanslepen.
Voor welke voornaamste risico’s ben ik niet verzekerd?

​- Als het te recupereren schadebedrag lager is dan de vrijstelling voorzien in het contract Top Woning;
- het verhaal uit te oefenen tegen de personen die onder hetzelfde dak wonen als de verzekeringsnemer;
- het verhaal wegens de ontoereikendheid van de verzekerde bedragen voor de andere waarborgen van uw contract Top Woning.

De lijst hierboven is niet exhaustief. Om de exacte omvang van de waarborgen te kennen, kunt u de algemene voorwaarden raadplegen door te klikken op onderstaande tab. U kunt deze ook gratis verkrijgen bij uw tussenpersoon.

 
 
 

​​​​​​​​​​​​

Consumentenbescherming & klachtenbeheer
Raadpleeg de wettelijke informatie over onze verzekeringen!
  • Hoe gaat AG om met mogelijke belangenconflicten?
  • Welke segmentatiecriteria past AG toe bij aanvaarding, omvang van de waarborg en premieberekening?
  • AG Insurance (afgekort AG) NV is een Belgische verzekeringsonderneming. Alle verzekeringscontracten zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Voor meer informatie over de juridische gegevens van AG, klik hier.
  • Waar kan ik terecht als ik een klacht heb?
  • Wij nodigen u uit kennis te nemen van het gestandaardiseerd informatiedocument over het verzekeringsproduct alvorens het product te onderschrijven. Dit document is gratis beschikbaar bij uw verzekeringstussenpersoon.
   Algemene voorwaarden en contractuele documenten 
Heeft u een vraag?
Heeft u een vraag?
Contacteer één van onze gespecialiseerde partners om u te helpen.