brugpensioen en prepensioen
Ontdek de bijbehorende producten

Wat is het verschil tussen werkloosheid met bedrijfstoeslag – beter bekend als brugpensioen – en vervroegd pensioen?


Werkloosheid met bedrijfstoeslag biedt u de mogelijkheid een werkloosheidsuitkering te ontvangen, aangevuld met een vergoeding van de voormalige werkgever. Deze vorm van werkloosheid, vroeger bekend als 'brugpensioen', is alleen mogelijk in de privésector. Verwar dit niet met vervroegd pensioen, want dat is bedoeld voor mensen die met pensioen gaan vóór de wettelijke pensioenleeftijd.


​​​​​​

​'Brugpensioen' of werkloosheid met bedrijfstoeslag

Mensen die met brugpensioen gaan, zijn in feite werkloos, zoals de officiële benaming aangeeft: 'werkloosheid met bedrijfstoeslag' (SWT). Bruggepensioneerden krijgen dus geen pensioen. Zij worden ontslagen en ontvangen een werkloosheidsuitkering, aangevuld met een maandelijkse uitkering van de ex-werkgever. Brugpensioen is enkel mogelijk onder bepaalde voorwaarden.

Vervroegd pensioen

Bij vervroegd pensioen gaat het om pensionering vóór de wettelijke pensioenleeftijd. De betrokkenen krijgen dus het zogenaamde wettelijke pensioen. Aan het vervroegd pensioen zijn bepaalde voorwaarden verbonden:

  • U moet minstens 60 jaar en 6 maanden zijn.
  • Uw loopbaan moet minstens 38 dienstjaren tellen.
  • Voor elk loopbaanjaar moet u minstens 1/3 van een voltijds arbeidsregime hebben gewerkt.

Wil u graag weten wanneer u vervroegd pensioen kan aanvragen? Lees dan ons artikel Wanneer kan ik met pensioen?​​​