Pack CarSharing
Verhuurt u regelmatig uw wagen of mobilhome via deelplatformen? Pack CarSharing verzekert u.
Ontdek deze producten en ontvang gratis een offerte samen met een berekening van de premie bij
BNP Paribas Fortis
Uw makelaar
Pack CarSharing is voorbehouden voor klanten die al een verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid Auto afgesloten hebben bij AG Insurance. Voor de huurder van een voertuig geldt de dekking enkel als het voertuig ingeschreven is in België.

U bent verzekerd als verhuurder, ongeacht welk deelplatform u kiest

U kunt de omniumverzekering ook enkel voor verhuur van uw wagen afsluiten

U geniet van een uitbreiding van de waarborgen van uw voertuig inclusief juridische bijstand bij een geschil met de huurder van uw voertuig of met het platform zelf

U profiteert van de uitbreiding van uw bijstand als de huurder van uw voertuig deze achterlaat

De beperkte bijpremie biedt tal van voordelen

 

Waarom is Pack CarSharing voor mij interessant? 

Met Pack CarSharing bent u beschermd als eigenaar van een voertuig dat u verhuurt, wagen of mobilhome, maar ook als u zelf een voertuig (wagen, bestelwagen of andere mobilhome ingeschreven in België) huurt via een online deelplatform of bij een professioneel verhuurbedrijf.

Uw voertuig is verzekerd op om het even welk autodeelplatform, terwijl deze platformen vaak met één verzekeraar werken. U moet zich dus niet afvragen of u wel verzekerd bent via een bepaald platform en u kunt rekenen op een kwalitatieve dienstverlening.

U stelt zelf uw Pack samen op basis van uw specifieke behoeften:

1) U bent de verhuurder

 • Alle waarborgen die u hebt onderschreven voor uw wagen zijn ook van toepassing voor de verhuur via een deelplatform.

Zo

 • Kan uw wagen verzekerd zijn in omnium.
 • Is uw BA-verzekering ook van toepassing voor de verhuur.
 • Kunt u bij een geschil met de huurder of het platform rekenen op juridische bijstand.
 • Geniet u bijstand als de huurder uw wagen achterlaat.

2) U bent de huurder van een voertuig

U hebt een auto maar af en toe huurt u een voertuig.

 • Voor de huur van een voertuig ingeschreven in België, via een platform of een verhuurbedrijf, zijn de waarborgen onderschreven voor uw eigen voertuig ook van toepassing voor het gehuurde voertuig en voor de personen.
Zo
 • Het is mogelijk om de omniumverzekering toe te voegen.
 • De BA-verzekering van het gehuurde voertuig komt tussen bij schade.
 • Bij een geschil met de verhuurder over stoffelijke schade veroorzaakt aan het voertuig of een geschil met het platform, kunt u een beroep doen op juridische bijstand afgesloten voor uw voertuig.
 • De kosten voor het terugsturen van vergeten voorwerpen in de wagen worden terugbetaald als u de huurder bent van de wagen.


Decavi

De Verzekeringstrofeeën DECAVI (persbericht van 24 april 2019 op www.decavi.be) belonen de beste producten, gedurende het afgelopen jaar, in de verschillende productcategorieën. De DECAVI-Trofee 2019, Categorie Innovatie*: Pack CarSharing


* 12 inzendingen in totaal voor beste Innovatiepackcarsharing
 
Wat dekt Pack CarSharing?

De belangrijkste risico’s van autodelen zijn gedekt.

Enkele voorbeelden:

U verhuurt uw wagen:
1. Tijdens de verhuurperiode veroorzaakt de huurder van uw wagen een ongeval met een andere auto. Deze auto loopt stoffelijke schade op, de bestuurder raakt gewond en uw eigen wagen is ook beschadigd.
De verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid Auto van AG Insurance komt tussen voor de schade aan de andere betrokken wagen en voor de verwondingen van de bestuurder. De schade aan uw eigen wagen wordt ook terugbetaald als u hebt gekozen voor de uitbreiding Pack CarSharing met een omniumverzekering.

2. De huurder van uw mobilhome krijgt motorproblemen en uw mobilhome staat stil langs de kant van de weg.
Als u de verzekering Top Bijstand hebt onderschreven, kan de huurder ook rekenen op een bijstand aan het voertuig dankzij de extra optie Pack CarSharing. Als de huurder uw voertuig achterlaat langs de kant van de weg, haalt de bijstandsverlener de auto op en zet hem bij u af.

U huurt een voertuig:
1. Enkele weken nadat u uw bestelwagen hebt ingeleverd bij het verhuurbedrijf, krijgt u te horen dat er schade was aan het voertuig.
U kan de schade betwisten dankzij de juridische bijstand dankzij het Pack CarSharing.

2. U huurt een wagen en veroorzaakt een ongeval. U bent in fout. U raakt gewond.
Als u de verzekering Top Bestuurder hebt afgesloten, dekt de bijkomende optie Pack CarSharing ook uw lichamelijke schade en uw medische kosten. Daarnaast is er een tussenkomst voor blijvende invaliditeit … ook als u een auto huurt.

Waar en wanneer ben ik verzekerd? 

U bent verzekerd als u uw wagen of mobilhome verhuurt.
Daarnaast is het best mogelijk dat u in België een andere mobilhome wil huren​, of een bestelwagen voor een verhuizing, of nog een cabrio op een zonnige dag. Ook dan geldt de verzekering van uw voertuig.

Wat is de looptijd van mijn verzekeringscontract?
Het gaat om een contract met een looptijd van een jaar. Het wordt automatisch verlengd voor dezelfde periode, behalve als een van de partijen verzet aantekent volgens de wettelijke bepalingen en dit minstens 3 maanden vóór het einde van het contract.

packcarsharing
 
packcarsharing
 
Wat gebeurt er bij een schadegeval?

Als u een wagen of mobilhome  (ver)huurt en een ongeval hebt, kunt u dankzij de extra optie Pack CarSharing ook rekenen op de service die u geniet via de basisverzekeringen die u al hebt afgesloten.

Onze basisverzekeringen:
 
1) Hebt u een ongeval (in België of in eender welk land van uw groene kaart) en kunt u uw traject niet verderzetten?
 
Met onze BA Auto of onze Omnium Auto kunt u rekenen op onze gratis onmiddellijke bijstand die 24 uur op 24:

 • uw wagen sleept tot de dichtstbijzijnde garage​.
Bij een ongeval in België of tot 30 km over de grens zal onze bijstanddienst bovendien: ​
 • een vervangwagen ter beschikking stellen gedurende 24 uur (en tot maandag als het ongeval zich voordoet op vrijdag of tijdens het weekend);
 • uw niet-gewonde passagiers naar huis of naar hun bestemming brengen​.

AG Insurance staat voor:

 • Flexibiliteit: u kiest zelf de hersteller uit het uitgebreide netwerk van erkende herstellers van AG Insurance. Dit levert u tal van voordelen op.
 • Eenvoud: als u het ongeval aangeeft bij AG Insurance en een erkende hersteller kiest, contacteert deze hersteller u vanaf de daaropvolgende werkdag om een afspraak te maken.
 • Gebruiksgemak: ongeacht of u in fout bent, bij een erkende hersteller is uw mobiliteit gegarandeerd. Tijdens de herstelling kunt u gratis met een vervangwagen rijden.
  Bovendien gebeuren de expertise en de herstelling tegelijkertijd (geen tijdverlies). AG Insurance betaalt de factuur rechtstreeks aan de hersteller als u in uw recht bent.
  Vind een erkende hersteller in uw buurt

2) Kunt u niet meer rijden na een ongeval, een panne of diefstal van uw voertuig?

Bent u ziek of gewond?

Eén telefoontje en Top Bijstand regelt alles. Onze specialisten begeleiden u tijdens de hele procedure van de schaderegeling.

AG Insurance staat voor:

 • Eenvoud: één telefoontje volstaat om een dossier te openen.
 • Snelheid: wij behandelen uw dossier onmiddellijk.
 • Flexibiliteit: in België en in het buitenland, 24 uur op 24.

3) Doe een beroep op Providis, een onafhankelijke dienstverlening van AG Insurance voor uw Rechtsbijstand.

De gespecialiseerde Providis-medewerkers helpen u en openen een dossier als u hen opbelt.

Providis staat voor:

 • Eenvoud: een telefoontje volstaat.
 • Expertise: de beheerders beheren enkel dossiers ‘rechtsbijstand’.

Bij schade kunt u contact opnemen met onze gratis dienst voor onmiddellijke bijstand of met Providis voor juridische bijstand. Onze specialisten helpen u en zorgen voor de schaderegeling, naargelang uw situatie.

Voor welke voornaamste risico's ben ik niet verzekerd?

Pack CarSharing is een optie als aanvulling op de waarborgen die al zijn onderschreven in het autoverzekeringscontract.

Wat niet is gedekt in Pack CarSharing:
Alle uitsluitingen van de verschillende basisverzekeringen die hieronder vermeld staan.

Wat niet gedekt is in de basisverzekeringen:

BA Auto
- Opzettelijk veroorzaakte ongevallen.
- Rijden in dronken toestand of onder invloed van drugs.
- Schade veroorzaakt door bestuurders die geen geldig rijbewijs hebben. In dat geval vergoedt de maatschappij wel derden, maar oefent ze verhaal uit tegen de aansprakelijke van het ongeval.
- Schade aan het in het contract vermelde voertuig.

Top Omnium
- In Multirisk ('kleine' omnium): diefstal van het voertuig als het door de maatschappij opgelegde antidiefstalsysteem niet werkte.
- In stoffelijke schade (die samen met Multirisk de ‘grote’ omnium vormt): schade veroorzaakt aan het voertuig als gevolg van een constructiefout, slijtage, een gebrek aan onderhoud of een niet-conform gebruik van het voertuig.

Top Bijstand
​- De kosten gemaakt door een verzekerde zonder voorafgaand akkoord van de bijstandsverlener (behalve als dit anders bepaald is in het contract).
- De behoefte aan bijstand doet zich voor als de verzekerde zich bevindt in een staat van dronkenschap, strafbare alcoholintoxicatie of gelijkaardige toestand.

Top Bestuurder
- De schadegevallen met als verzekerde een garagehouder, een persoon die voertuigen verkoopt, herstelt of depanneert, of iemand die een benzinestation, parking of carwash uitbaat.

Rechtsbijstand
​- De kosten en honoraria die de verzekerde heeft gemaakt vóór hij de tussenkomst van de verzekeraar heeft gevraagd (behoudens gerechtvaardigde dringendheid).
- De boeten, opdeciemen en transacties met het openbaar ministerie.
- De schadegevallen die opzettelijk worden veroorzaakt.

De lijst hierboven is niet volledig. Om de exacte omvang van de waarborgen te kennen, kunt u de algemene voorwaarden raadplegen door te klikken op onderstaande tab. U kunt deze ook gratis verkrijgen bij uw tussenpersoon.

packcarsharing
 
 
 

​​​​​​​​​​​

Consumentenbescherming & klachtenbeheer
Raadpleeg de wettelijke informatie over onze verzekeringen!
 • Hoe gaat AG om met mogelijke belangenconflicten?
 • Welke segmentatiecriteria past AG toe bij aanvaarding, omvang van de waarborg en premieberekening?
 • AG Insurance (afgekort AG) NV is een Belgische verzekeringsonderneming. Alle verzekeringscontracten zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Voor meer informatie over de juridische gegevens van AG, klik hier.
 • Waar kan ik terecht als ik een klacht heb?
 • Wij nodigen u uit kennis te nemen van het gestandaardiseerd informatiedocument over het verzekeringsproduct alvorens het product te onderschrijven. Dit document is gratis beschikbaar bij uw verzekeringstussenpersoon.
   Algemene voorwaarden en contractuele documenten 
Heeft u een vraag?
Heeft u een vraag?
Contacteer één van onze gespecialiseerde partners om u te helpen.