Rechtsbijstand
Bijstand en ondersteuning voor al uw juridische vragen en problemen. Met een vergoeding van uw advocaats- en procedurekosten tot 50.000 euro.
Ontdek deze producten en ontvang gratis een offerte samen met een berekening van de premie bij
BNP Paribas Fortis
Uw makelaar
De Rechtsbijstandsverzekering is voorbehouden aan de klanten die een verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid hebben afgesloten bij AG Insurance.
Onafhankelijke experts

AG Insurance werkt samen met Providis, een onafhankelijke dienst gespecialiseerd in rechtsbijstand.

Een vergoeding tot 50 000 euro

De waarborg rechtsbijstand betaalt uw procedure- en advocaatskosten. Tot 50 000 euro!

Zelfs bij een geschil met een vakman

De verzekering rechtsbijstand komt ook tussen in geval van een geschil met een garagist, een carwash, een carrossier, ….

 


Waarom is een rechtsbijstandsverzekering voor mij interessant?

Een conflict of een juridisch geschil kan zware financiële gevolgen hebben. In dat geval is het belangrijk te kunnen rekenen op de steun van specialisten. De waarborg rechtsbijstand - verdedigt uw rechten en helpt u een vergoeding te bekomen. In eerste instantie via een minnelijke schikking; - neemt uw ereloonkosten (van advocaten en experts) en uw gerechtelijke kosten ten laste indien er geen compromis mogelijk is en een juridische procedure onvermijdelijk is. Zonder die waarborg moet u al deze stappen alleen ondernemen: contact opnemen met de derde, bespreken en bepalen van de aansprakelijkheden, …. Dankzij uw waarborg rechtsbijstand kunt u een beroep doen op experts en specialisten die u helpen een oplossing te zoeken voor uw juridische problemen.
Image rechtsbijstand  
Wat dekt deze verzekering?
De verzekering rechtsbijstand heeft in de eerste plaats tot doel een minnelijke schikking te bekomen met de tegenpartij.
 
Is dat onmogelijk en is een gerechtelijke procedure onvermijdelijk? In dat geval worden uw procedurekosten en ereloonkosten (van advocaten en experts) vergoed tot 50 000 euro
 • voor uw (strafrechtelijke of burgerlijke) verdediging of in geval van burgerrechtelijk verhaal;
 • indien de aansprakelijke derde weigert u te vergoeden;
 • in geval van een administratief geschil (probleem met de technische controle, bijvoorbeeld);
 • in geval van een contractueel geschil met een vakman (een verkoper, een garagist, carwash, ...);
 • indien u een expertiseverslag betwist.
De waarborg rechtsbijstand komt ook tussen indien de aansprakelijke derde niet kan betalen en keert een voorschot uit op uw schadevergoeding tot 20 000 euro.
Waar en wanneer ben ik verzekerd?

U bent verzekerd in alle landen die vermeld staan op uw groene kaart.

Wat is de looptijd van mijn contract?
Het betreft een contract met een duur van 1 jaar, stilzwijgend verlengd voor dezelfde periode, behalve wanneer één van de partijen ten minste 3 maanden vóór de vervaldag van de overeenkomst zich ertegen verzet.”

Image rechtsbijstand  
Image rechtsbijstand  
Wat gebeurt er bij een geschil?
Neem contact op met Providis, een onafhankelijke dienst die gespecialiseerd is in rechtsbijstand.
Eén telefoontje volstaat om een dossier te openen en u verder te helpen.
 
Providis staat synoniem voor: 
 • eenvoud: één telefoontje is voldoende om u verder te helpen;
 • knowhow: deze specialisten beheren enkel dossiers rechtsbijstand.
  Ze staan u bij en leggen u duidelijk uit welke stappen u moet ondernemen;
 • efficiëntie: de beheerders leggen de klemtoon op een efficiënte en duidelijke communicatie. Sommige, meer complexe dossiers kunnen natuurlijk meer tijd in beslag nemen. In dat geval wordt u regelmatig op de hoogte gehouden over de opvolging van uw dossier.
Voor welke voornaamste risico's ben ik niet verzekerd?

- De kosten en honoraria die de verzekerde heeft opgelopen vóór hij de tussenkomst van de verzekeraar heeft gevraagd (behoudens gerechtvaardigde dringendheid).
- De boeten, opdeciemen en transacties met het openbaar ministerie.
- De schadegevallen die opzettelijk worden veroorzaakt.

De lijst hierboven is niet exhaustief. Om de exacte omvang van de waarborgen te kennen, kunt u de algemene voorwaarden raadplegen door te klikken op onderstaande tab. U kunt deze ook gratis verkrijgen bij uw tussenpersoon.

 

Verzekering Rechtsbijstand Motorhome  
 
 

​​

Consumentenbescherming & klachtenbeheer
Raadpleeg de wettelijke informatie over onze verzekeringen!
 • Hoe gaat AG om met mogelijke belangenconflicten?
 • Welke segmentatiecriteria past AG toe bij aanvaarding, omvang van de waarborg en premieberekening?
 • AG Insurance (afgekort AG) NV is een Belgische verzekeringsonderneming. Alle verzekeringscontracten zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Voor meer informatie over de juridische gegevens van AG, klik hier.
 • Waar kan ik terecht als ik een klacht heb?
 • Wij nodigen u uit kennis te nemen van het gestandaardiseerd informatiedocument over het verzekeringsproduct alvorens het product te onderschrijven. Dit document is gratis beschikbaar bij uw verzekeringstussenpersoon.
   Algemene voorwaarden en contractuele documenten 
Heeft u een vraag?
Heeft u een vraag?
Contacteer één van onze gespecialiseerde partners om u te helpen.