BA Max Motorhome
Een vergoeding tot 250.000 euro voor de lichamelijke letsels van de bestuurder. Een gratis uitbreiding die voorbehouden is aan de beste bestuurders en die wereldwijd tussenkomt.
Ontdek deze producten en ontvang gratis een offerte samen met een berekening van de premie bij
BNP Paribas Fortis
Uw makelaar
BA Max wordt gratis en automatisch toegekend aan de klanten die bij AG Insurance de laagste bonus-malusgraad BM -2 bereiken.
Ongeacht het voertuig dat u bestuurt

BA Max verzekert u van zodra u achter het stuur zit van eender welke motorhome of wagen.

En ongeacht de bestuurder van uw voertuig

BA Max verzekert iedere toegelaten bestuurder die rijdt met de motorhome die u laat verzekeren,

Automatisch, gratis en levenslang

BA Max wordt automatisch, gratis en levenslang toegekend aan alle bestuurders die de laagste bonus-malusgraad bij AG Insurance hebben bereikt.

Uw passagiers ook verzekerd in het buitenland

BA Max XL is een aanvullende verzekering die bij een ongeval in het buitenland,de lichamelijke letsels van uw passagiers even ruim vergoed als in België. Voor een snellere en meer voordelige procedure.

 


Waarom is BA Max voor mij interessant?

Omdat BA Max de lichamelijke letsels van de bestuurder vergoedt als hij het slachtoffer wordt van een ongeval. Tot 250 000 euro en zelfs als hij in fout is! Een enorm voordeel als u weet dat de bestuurder de enige persoon is wiens lichamelijke letsels niet altijd vergoed worden door de verplichte BA Motorhomeverzekering. Ander voordeel: BA Max wordt u automatisch en gratis toegekend van zodra u bonus-malus -2 bereikt; het laagste Bonus-Malusniveau bij AG Insurance.
Wat dekt BA Max?  
Wat dekt BA Max? 
De bestuurdersverzekering BA Max  
  • vergoedt altijd uw lichamelijke letsels (als voornaamste bestuurder)
  • zowel bij een ongeval in recht, in fout of zonder aansprakelijke derde
  • ongeacht de motorhome of wagen die u bestuurt, zowel in België als in het buitenland.
Wat het verschil maakt?
 
Uw BA Max verzekert bovendien elke bestuurder van uw verzekerde motorhome: uw echtgeno(o)t(e), één van uw kinderen, een vriend, een collega, …. Elke persoon die achter het stuur van uw motorhome plaatsneemt, geniet de waarborgen van uw BA Max!
Waar en wanneer ben ik verzekerd?
​U bent wereldwijd verzekerd, van zodra u achter het stuur zit.
Ongeacht de motorhome of wagen die u bestuurt.


“Wat is de looptijd van mijn contract?

Het betreft een contract met een duur van 1 jaar, stilzwijgend verlengd voor dezelfde periode, behalve wanneer één van de partijen ten minste 3 maanden vóór de vervaldag van de overeenkomst zich ertegen verzet.”

Waar en wanneer ben ik verzekerd?  
Wat gebeurt er bij een ongeval?  
Wat gebeurt er bij een ongeval?
Een ongeval, groot of klein, staat vaak synoniem met een heleboel kopzorgen.
Maar niet bij AG Insurance.
 
Een telefoontje volstaat om alles te regelen, zowel overdag als ‘s nachts.
 
Onze specialisten openen een dossier en duiden een beheerder aan die u zal bijstaan gedurende de hele schaderegelingsprocedure.
 

AG Insurance staat synoniem met 

  • eenvoud: één telefoontje is voldoende om alles te regelen;
  • en snelheid: u wordt zo snel mogelijk vergoed, zonder discussie over de eventuele aansprakelijkheden.
Voor welke voornaamste risico’s ben ik niet verzekerd?


- De schadegevallen die niet verzekerd zijn in burgerlijke aansprakelijkheid auto of met verhaal (gedeeltelijk of volledig).
- Ingeval de verzekerde zijn veiligheidsgordel niet droeg.

De lijst hierboven is niet exhaustief. Om de exacte omvang van de waarborgen te kennen, kunt u de algemene voorwaarden raadplegen door te klikken op onderstaande tab. U kunt deze ook gratis verkrijgen bij uw tussenpersoon.

Voor welke voornaamste risico’s ben ik niet verzekerd?  
 
 

​​

Consumentenbescherming & klachtenbeheer
Raadpleeg de wettelijke informatie over onze verzekeringen!
  • Hoe gaat AG om met mogelijke belangenconflicten?
  • Welke segmentatiecriteria past AG toe bij aanvaarding, omvang van de waarborg en premieberekening?
  • AG Insurance (afgekort AG) NV is een Belgische verzekeringsonderneming. Alle verzekeringscontracten zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Voor meer informatie over de juridische gegevens van AG, klik hier.
  • Waar kan ik terecht als ik een klacht heb?
  • Wij nodigen u uit kennis te nemen van het gestandaardiseerd informatiedocument over het verzekeringsproduct alvorens het product te onderschrijven. Dit document is gratis beschikbaar bij uw verzekeringstussenpersoon.
Heeft u een vraag?
Heeft u een vraag?
Contacteer één van onze gespecialiseerde partners om u te helpen.