Kan ik tegelijk aan pensioensparen en langetermijnsparen doen?
Delen
Ontdek de bijbehorende producten

Wat is het verschil tussen pensioensparen en langetermijnsparen*?

 

​Uw wettelijk pensioen zal niet volstaan om uw levensstandaard te behouden na uw pensionering. U bouwt dus best zelf een aanvullend pensioen op. De federale wetgever heeft hiervoor twee belastingverminderingen voorzien: pensioensparen en langetermijnsparen. Maar wat is het verschil tussen beide?

Er zijn enkele belangrijke verschillen tussen pensioensparen en langetermijnsparen. We zetten ze op een rijtje:

  • De maximale premies voor pensioensparen en langetermijnsparen verschillen. Zo kunt u voor het inkomstenjaar 2017 voor pensioensparen maximaal 940 euro fiscaal voordelig storten. Voor het langetermijnsparen is dat 2 260 euro.
  • De premietaks op de gestorte premies bedraagt 2 % voor langetermijnsparen. Voor pensioensparen is er geen premietaks.
  • De maximale premies worden anders bepaald. Belangrijk is dat de maximumpremie voor pensioensparen voor iedereen gelijk is: 940 euro dus. Bij het langetermijnsparen hangt de maximale premie die u kunt storten onder andere af van uw belastbaar inkomen. Daarbij geldt 2 260 euro als absolute bovengrens.Bereken hier het bedrag dat u kunt sparen!
  • De anticipatieve heffing op de 60ste verjaardag van de verzekerde (of op de 10de verjaardag van het contract als het onderschreven werd vanaf 55 jaar) bedraagt 8 % voor pensioensparen en 10 % voor langetermijnsparen.
  • Pensioensparen kunt u bijna altijd doen, als u belastbare inkomsten hebt. Om fiscaal voordeel te halen uit het langetermijnsparen, moet er nog ruimte vrij zijn in uw fiscale korf. Die korf bevat onder andere de belastingvermindering voor de kapitaalaflossingen, intresten en premies voor de schuldsaldoverzekering voor uw hypothecaire lening van uw eigen woning. Met andere woorden: afhankelijk van het Gewest waar u woont en wanneer u uw hypothecaire lening hebt afgesloten, bestaat de kans dat u geen of slechts een beperkt fiscaal voordeel immers ook de kapitaal- en intrestaflossingen en de schuldsaldoverzekeringpremie voor uw hypotheeklening.

Het fiscale voordeel dat u geniet is hetzelfde bij pensioensparen en langetermijnsparen. Het bedraagt 30% op de gestorte premies.

Weet ook dat pensioensparen en langetermijnsparen perfect combineerbaar zijn. Zo optimaliseert u uw fiscaal voordeel. En als kers op de taart: uw pensioenkapitaal zal heel wat groter uitvallen!

* Het langetermijnsparen waarvan in dit artikel sprake is, is de belastingvermindering die van toepassing is op de premies van individuele levensverzekeringen die niet gekoppeld zijn aan een hypothecaire lening.

Verminderen