Pack Tuin
De geknipte bescherming voor de tuin van uw verhuurde woning. Onder meer bij storm, hagel en overstroming.
Ontdek deze producten bij:
BNP Paribas Fortis
Uw makelaar
*ABEX 665 (volgens de algemene voorwaarden) – huidige ABEX (2de semester 2013): 730
Uitgebreide vergoeding bodemsanering

U krijgt een hogere vergoeding dan in Top Woning voor de sanering van de door stookolie vervuilde bodem.

 

Waarvoor kan ik Pack Tuin gebruiken?

U verhuurt een huis met een mooie tuin, die u heel wat heeft gekost. U zoekt dus naast een goede bescherming voor het gebouw, ook een degelijke bescherming voor die tuin. U vindt die in Pack Tuin, een echte tuinverzekering die dekkingen uit Top Woning uitbreidt naar de tuin.
Wat biedt Pack Tuin voor mij?  
Wat biedt Pack Tuin voor mij?

​U hebt schade aan de tuin door een gebeurtenis die gedekt is in de gewone woningverzekering Top Woning, zoals schade door storm, overstroming, hagel, blikseminslag, ...

U krijgt dan dankzij Pack Tuin een schadevergoeding voor de herstelling van uw tuin. De maximale vergoeding voor de beplanting (zowel in volle grond als in potten) ligt op 27.895 euro*, met een maximum van 558 euro* per plant.

U ontvangt ook een schadevergoeding als wild, vee of paarden die niet in de tuin thuishoren de tuin beschadigen.

Pack Tuin verhoogt bovendien de schadevergoeding voor de bodemsanering (na vervuiling door bv. stookolie) van tot 14.000 euro*. In Top Woning ligt deze op 5.600 euro*.

Waar en wanneer ben ik verzekerd?
​Uw tuinverzekering is geldig voor de tuin of de planten op terras van de woning die u verhuurt in België en die verzekerd is in Top Woning.
Waar en wanneer ben ik verzekerd?  
Wat doe ik bij schade?  
Wat doe ik bij schade?
​U schakelt een specialist in met maar één telefoontje. U kunt bovendien rekenen op bijstand dag en nacht voor dringende gevallen.
Voor welke voornaamste risico's ben ik niet verzekerd?

​- De kosten voor het gebruikelijke onderhoud van de tuin;
- De schade aan andere teelten dan oogstrijpe groenten en fruit voor eigen gebruik;
- De waarborgen van Pack Tuin gelden niet voor schadegevallen door een natuurramp als die gedekt zijn volgens de voorwaarden van het tariferingsbureau.

De lijst hierboven is niet exhaustief. Om de exacte omvang van de waarborgen te kennen, kunt u de algemene voorwaarden raadplegen door te klikken op onderstaande tab. U kunt deze ook gratis verkrijgen bij uw tussenpersoon

Voor welke voornaamste risico's ben ik niet verzekerd?  
 
 
Consumentenbescherming & klachtenbeheer
Raadpleeg de wettelijke informatie over onze verzekeringen!
  • Hoe gaat AG om met mogelijke belangenconflicten?
  • Welke segmentatiecriteria past AG toe bij aanvaarding, omvang van de waarborg en premieberekening?
  • Wat zijn de juridische gegevens van AG en welk recht is van toepassing?
  • Waar kan ik terecht als ik een klacht heb?
  • Wij nodigen u uit om kennis te nemen van het essentiële-informatiedocument, het document nuttige informatie, het beheersreglement en de algemene voorwaarden over het verzekeringsproduct alvorens het product te onderschrijven. Dit document is gratis beschikbaar bij uw verzekeringstussenpersoon.
   Algemene voorwaarden en contractuele documenten 
Heeft u een vraag?
Heeft u een vraag?
Contacteer één van onze gespecialiseerde partners om u te helpen.