Pack Tuin
De geknipte bescherming voor de tuin van uw verhuurde woning. Onder meer bij storm, overstroming en diefstal. Ook als u uw appartementsterras mooi hebt ingericht.
Ontdek deze producten en ontvang gratis een offerte samen met een berekening van de premie bij
BNP Paribas Fortis
Uw makelaar
*ABEX 906 (1ste semester 2022)
Herstel van de aanplantingen, tuinmeubels, tuinrobot, trampoline

Na schade door bijvoorbeeld storm, hagel, overstroming en door wild, vee...

Sanering van door stookolie vervuilde bodem

Een hogere schadevergoeding dan in de woningverzekering voor de sanering van de bodem die door stookolie is vervuild.

Waterschade door een verplaatsbaar zwembad

Als een verplaatsbaar zwembad barst, scheurt of overloopt en waterschade veroorzaakt

 

Waarvoor kan ik Pack Tuin gebruiken?

U verhuurt een huis met een mooie tuin, die u heel wat heeft gekost. De tuinverzekering van AG is een uitstekende aanvulling op uw brandverzekering Top Woning

Een paar voorbeelden:
 • Door een hevige storm valt een boom om in uw tuin en vernielt heel wat beplantingen. Met Pack Tuin wordt u vergoed voor de schade aan de beplantingen, voor het verwijderen en het vervangen van uw boom. ​
 • Uw opblaasbaar zwembad is lek en het weggelopen water beschadigt uw planten en tuinmeubels.
  Dankzij Pack Tuin kunt u ze laten herstellen.
 • ‘s Nachts heeft een everzwijn uw gazon omgewoeld en uw aangelegde vijver beschadigd. Via Pack Tuin is het herstel van het gazon en de vijver verzekerd.​

Wat biedt Pack Tuin voor mij?  
Wat biedt Pack Tuin voor mij?

 • Tuinherstel
  U hebt schade aan uw aanplantingen door bliksem, storm, hagel, overstroming of een andere toepasselijke waarborg, of door wild, vee of andere dieren dan huisdieren (die u of derden toebehoren) en die niet op de plaats van de schade toegelaten zijn? Dan zal Pack Tuin het herstel van uw aanplantingen (in volle grond of potten of als bedekking van een groendak of -gevel) en het vervangen van de omgewaaide bomen na een storm, evenals de kosten om ze te verwijderen vergoeden.

  De maximale vergoeding bedraagt 
  44.327 europer schadegeval - waarvan 2.216 euro* per plant (vervoer en werkuren inbegrepen)
 • Vergoeding van schade aan uw meubelen en voorwerpen buiten
  Verhuurt u een gemeubelde woning en is de inhoud verzekerd door uw Top Woning ? Is er schade door storm, overstroming of dieren (detail hierboven) aan uw tuinmeubelen, parasol, buitenverlichting, barbecue, buitenkeuken, terrasverwarmer, tuindecoratie, opbergkast, tuinmateriaal (zoals een tuinrobot) of buitenspelen (zoals een trampoline) die zich in openlucht bevinden?

  ​​De 
  maximale vergoeding bedraagt 16.622 euro* per schadegeval. 
 • Verzekering van diefstal van planten, tuinmeubelen...  
  Verhuurt u een gemeubelde woning en is de inhoud verzekerd tegen diefstal in uw Top Woning​​?​​ Ook diefstal van uw planten, tuinmeubelen, tuinrobot of de andere opgesomde voorwerpen die bestemd zijn voor de tuin is verzekerd tot 16.622 euro* per schadegeval en tot nog eens 16.622 euro* als deze voorwerpen uit een niet-belendend bijgebouw worden gestolen.​​
 • Bodemsanering
  Pack Tuin trekt de vergoeding in de brandverzekering Top Woning voor de sanering van de bodem die door stookolie is vervuild, op tot 21.137 euro*.
 • ​​​Vergoeding van schade aan uw sportterrein of aangelegde vijver
  Is uw gebouw verzekerd in uw Top Woning ? U wordt vergoed als uw tennisbaan, padelterrein of aangelegde vijver beschadigd wordt door een overstroming of door dieren (detail hierboven). De technische uitrusting van de aangelegde vijver wordt vergoed tot 675 euro* en in het kader van een gedekt schadegeval wordt de reiniging van vervuild leidingwater of het verlies van het leidingwater vergoed..​​

* Geïndexeerde bedragen (ABEX 1004 1ste semester 2023)

Waar en wanneer ben ik verzekerd?

Uw tuinverzekering is geldig voor uw meubelen of beplantingen in uw tuin of op uw terras als uw woning in België ligt en verzekerd is in Top Woning

Wat is de looptijd van mijn contract?

Het betreft een contract met een duur van 1 jaar, stilzwijgend verlengd voor dezelfde periode, behalve wanneer één van de partijen ten minste 3 maanden vóór de vervaldag van de overeenkomst zich ertegen verzet.​

Waar en wanneer ben ik verzekerd?  
Wat doe ik bij schade?  
Wat doe ik bij schade?
 • U moet maar een telefoontje doen en een specialist staat u bij. 
 • Die helpt u om de eerste noodmaatregelen te nemen.
 • Hij neemt uw dossier ter harte, waardoor u kunt rekenen op adequate hulp en een zo snel mogelijke afhandeling van uw dossier.
 • U krijgt bijstand de klok rond.​
Voor welke voornaamste risico's ben ik niet verzekerd?

- De kosten voor gewoon onderhoud van uw tuin of schade door onderhoud en heraanleg van de tuin.​
- De schade veroorzaakt door huisdieren.
- Schade door natuurrampen, zoals een overstroming, die verzekerd is volgens de voorwaarden van het Tariferingsbureau.

​De lijst hierboven is niet exhaustief. Om de exacte omvang van de waarborgen te kennen, kunt u de algemene voorwaarden raadplegen door te klikken op onderstaande tab. U kunt deze ook gratis verkrijgen bij uw tussenpersoon.​

Voor welke voornaamste risico's ben ik niet verzekerd?  
 
 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Consumentenbescherming & klachtenbeheer
Raadpleeg de wettelijke informatie over onze verzekeringen!
 • Hoe gaat AG om met mogelijke belangenconflicten?
 • Welke segmentatiecriteria past AG toe bij aanvaarding, omvang van de waarborg en premieberekening?
 • AG Insurance (afgekort AG) NV is een Belgische verzekeringsonderneming. Alle verzekeringscontracten zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Voor meer informatie over de juridische gegevens van AG, klik hier.
 • Waar kan ik terecht als ik een klacht heb?
 • Wij nodigen u uit kennis te nemen van het gestandaardiseerd informatiedocument over het verzekeringsproduct alvorens het product te onderschrijven. Dit document is gratis beschikbaar bij uw verzekeringstussenpersoon.
   Algemene voorwaarden en contractuele documenten 
Heeft u een vraag?
Heeft u een vraag?
Contacteer één van onze gespecialiseerde partners om u te helpen.