Burgerlijke Aansprakelijkheid Motorhome
Een verplichte verzekering die verder gaat dan de wet, met levenslang BM-2 én laagste premie alsook bijstand.
Ontdek deze producten en ontvang gratis een offerte samen met een berekening van de premie bij
BNP Paribas Fortis
Uw makelaar
De verzekering BA Motorhome is verplicht voor elke eigenaar die zijn motorhome in het verkeer brengt.
Onmiddellijke bijstand, 24u/24 en een vervangwagen

Gratis onmiddellijke bijstand bij ongeval.
Met een vervangwagen gedurende 24 uur! Download de Mobility Assist App voor een nog snellere bijstand.

Ook als bestuurder verzekerd

BA Max, aangeboden aan de beste bestuurders, vergoedt uw kwetsuren. Gratis en automatisch.

Sneller de laagste Bonus-Malusgraad via Turbo Bonus

Een voordelig berekeningssysteem dat geen rekening houdt met de ongevallen die zich meer dan 5 jaar geleden voordeden!

Uw passagiers ook verzekerd in het buitenland

Met BA MAX XL, een aanvullende uitbreiding, worden de kwetsuren van uw passagiers even goed vergoed als in België. Voor een snellere en voordeligere procedure.

 


Waarom is BA Motorhome voor mij interessant?

De wet verplicht elke eigenaar die zijn motorhome in het verkeer brengt, een verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid (BA Motorhome) af te sluiten. Het is immers uw contract BA Motorhome die de lichamelijke letsels van uw passagiers vergoedt en, indien u een ongeval veroorzaakt, de schade aan de andere weggebruikers.
Wat dekt BA Motorhome?  
Wat dekt BA Motorhome?

Uw BA Motorhome dekt de lichamelijke letsels van uw passagiers en de schade aan de andere weggebruikers bij een ongeval waarvoor u aansprakelijk bent.

Omdat ze wettelijk verplicht zijn, lijken de BA Motorhome-contracten van de verschillende verzekeringsmaatschappijen sterk op elkaar.
Maar bij AG Insurance is uw BA Motorhome veel meer dan een gewone verplichte verzekering. Oordeelt u zelf:

 • Bij ongeval geniet u gratis onmiddellijke bijstand en een vervangwagen gedurende 24 uur! Download de Mobility Assist App voor een nog snellere bijstand (met automatische lokalisatie en real-time opvolging van de aankomst van de bijstandsverlener).
 • De beste bestuurders levenslang* beloond
  Bij AG Insurance daalt de bonus-malusgraad tot -2. Als u deze laagste graad hebt bereikt, dan mag u er zeker van zijn dat u hem levenslang* behoudt! En u betaalt meteen de laagste premie. Zelfs bij een ongeval in fout!
 • Een klassieke BA Motorhome vergoedt nooit de blessures van de bestuurder. Bij AG Insurance genieten de beste bestuurders (die met BM -2) automatisch en gratis BA Max.
  Een uitbreiding die de lichamelijke letsels van de bestuurder vergoedt tot 250 000 euro. Levenslang**!
 • Vergeten we ook Turbo Bonus niet, ons bonus-malusberekeningssysteem dat geen rekening houdt met ongevallen die zich meer dan 5 jaar geleden voordeden. U betaalt dus niet meer voor de ongevallen in het verleden en u bereikt sneller de laagste bonus-malus.

  *Onder voorbehoud van enkele specifieke situaties zoals een schadegeval met vluchtmisdrijf of veroorzaakt door een verzekerde in staat van dronkenschap.

  **De waarborg BA Max is gekoppeld aan de waarborg BA zelf.
Waar en wanneer ben ik verzekerd?
U bent verzekerd in alle landen die vermeld staan op uw groene kaart.
De waarborg BA Max is wereldwijd van toepassing.
 

“Wat is de looptijd van mijn contract?

Het betreft een contract met een duur van 1 jaar, stilzwijgend verlengd voor dezelfde periode, behalve wanneer één van de partijen ten minste 3 maanden vóór de vervaldag van de overeenkomst zich ertegen verzet.”

 
Waar en wanneer ben ik verzekerd?  
Wat gebeurt er bij een ongeval?  
Wat gebeurt er bij een ongeval?
U hebt een ongeval in België of tot 30 km over de grens en u kunt uw traject niet verderzetten?
 

Dan kunt u rekenen op een bijstandsservice 24u/24 die 

 • uw motorhome sleept tot de plaats die u kiest (naar de garage, bij u thuis, …); 
 • u een vervangwagen ter beschikking stelt gedurende 24 uur (en tot maandag als het ongeval zich voordoet op een vrijdag of tijdens het weekend);
 • uw niet-gekwetste passagiers naar huis of naar hun oorspronkelijke bestemming brengt;
 • gratis uw gezinsleden en uw werkgever verwittigt.

Wist u bovendien dat het met de Mobility Assist App nóg makkelijker is om uw bijstand aan te vragen? De app lokaliseert u automatisch en laat u toe de sleepwagen live te volgen vanop uw smartphone (de app is beschikbaar op de Play Store en App Store).

Eén telefoontje volstaat, voor een ongeval in België of in het buitenland.
Zowel overdag als ‘s nachts.

Onze specialisten openen een dossier en duiden een beheerder aan die u zal bijstaan gedurende de hele schaderegelingsprocedure.
Voor welke voornaamste risico’s ben ik niet verzekerd?

​- Het besturen van een wagen in dronken toestand of onder invloed van drugs.
- De schade veroorzaakt door bestuurders die niet over een geldig rijbewijs beschikken.
(in deze 2 gevallen vergoedt de maatschappij de derden, maar oefent zij vervolgens een verhaal uit tegen de aansprakelijke voor het ongeval.)
- De schade aan het voertuig aangeduid in het contract.

De lijst hierboven is niet exhaustief. Om de exacte omvang van de waarborgen te kennen, kunt u de algemene voorwaarden raadplegen door te klikken op onderstaande tab. U kunt deze ook gratis verkrijgen bij uw tussenpersoon.

Voor welke voornaamste risico’s ben ik niet verzekerd?  
 
 

​​

Consumentenbescherming & klachtenbeheer
Raadpleeg de wettelijke informatie over onze verzekeringen!
 • Hoe gaat AG om met mogelijke belangenconflicten?
 • Welke segmentatiecriteria past AG toe bij aanvaarding, omvang van de waarborg en premieberekening?
 • AG Insurance (afgekort AG) NV is een Belgische verzekeringsonderneming. Alle verzekeringscontracten zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Voor meer informatie over de juridische gegevens van AG, klik hier.
 • Waar kan ik terecht als ik een klacht heb?
 • Wij nodigen u uit kennis te nemen van het gestandaardiseerd informatiedocument over het verzekeringsproduct alvorens het product te onderschrijven. Dit document is gratis beschikbaar bij uw verzekeringstussenpersoon.
Heeft u een vraag?
Heeft u een vraag?
Contacteer één van onze gespecialiseerde partners om u te helpen.