meerdere contracten aan pensioensparen
Ontdek de bijbehorende producten

Kan ik meerdere pensioenspaarcontracten afsluiten?

U kan meerdere pensioenspaarcontracten afsluiten bij verschillende banken of verzekeraars. Maar er levert maar één contract per jaar een fiscaal voordeel op.

Vraagt u zich af of u meerdere pensioenspaarcontracten tegelijk kan hebben? Het antwoord is ja! Het is perfect mogelijk om een contract af te sluiten bij verzekeraar X en een ander bij bank Y.

Maar het heeft niet veel nut om binnen één kalenderjaar in verschillende contracten tegelijk te sparen. Want in uw belastingaangifte houdt de fiscus alleen rekening met het bedrag dat u in een van deze contracten hebt gestort. Zelfs als de som van de verschillende stortingen gelijk is aan of lager is dan het fiscale maximum voor pensioensparen. Met andere woorden, u profiteert alleen van het belastingvoordeel voor de storting(en) in één contract.

Als u in hetzelfde jaar toch stortingen hebt gedaan in verschillende pensioenspaarcontracten, raden we u aan om de hoogste storting op uw belastingaangifte te vermelden.
Een voorbeeld: vorig jaar hebt u 700 euro gestort in contract A bij verzekeraar X en 400 euro in contract B bij bank Y. In dat geval vermeldt u de storting van 700 euro op uw belastingaangifte. Dat levert u een belastingvoordeel op van 30% op 700 euro, in plaats van op 400 euro.

Hou er wel rekening mee dat stortingen boven het fiscaal plafond van 990 euro (als u bijvoorbeeld meerdere contracten hebt) geen extra belastingvoordeel opleveren. Op het einde van de rit geldt op deze stortingen de normale belasting. Verzekeraars zijn verplicht om stortingen hoger dan het maximumbedrag terug te betalen. 
 
Wil u toch meer sparen en profiteren van een groter belastingvoordeel dan het fiscaal plafond van pensioensparen? Dan kan u overwegen om aan langete​rmijnsparen of niet-fiscaal sparen te doen voor uw pensioen.