Top Woning
De uitgebreide oplossing voor uw verhuurde woning bij brand, waterschade, natuurrampen …
Ontdek deze producten en ontvang gratis een offerte samen met een berekening van de premie bij
BNP Paribas Fortis
Uw makelaar
 
Bescherming op maat

U personaliseert uw contract met de verschillende Packs voor een brandverzekering aangepast aan uw wensen en behoeften.

Nieuwe constructieregels

U ontvangt een schadevergoeding in nieuwwaarde, die verhoogd wordt als u bij de heropbouw moet voldoen aan nieuwe wettelijke constructieregels van uw regio.

Uw schade vlug geregeld

U kunt rekenen op een snel en efficiënt beheer van de schade aan uw verhuurde woning. U krijgt zo een snelle vergoeding voor uw kosten.

De klok rond bijstand

U geniet na een gedekt schadegeval dag en nacht bijstand voor de woning die u verhuurt.

 


Waarvoor kan ik Top Woning gebruiken?

U verhuurt een huis of appartement. U wilt dit gebouw (en de inboedel) als eigenaar goed beschermen tegen schade:

 • waarvoor de huurder niet aansprakelijk is (bv. door blikseminslag, storm, ...);
 • maar ook waarvoor de huurder wel aansprakelijk is.

U verzekert uw gebouw met de brandverzekering Top Woning van AG, tegen veel meer dan enkel brand of de andere klassieke schadegevallen, zoals waterschade, glasbreuk, schade na storm, ...

Zonnepanelen, laadpunten voor elektrische voertuigen en plug-in hybrides en thuisbatterijen worden als gebouw beschouwd. ​

Als eigenaar is uw gebouw steeds verzekerd in nieuwwaarde. Dit komt overeen met de prijs voor de heropbouw in nieuwe staat van dat wat beschadigd is. Met een bijkomende tussenkomst als die na een schadegeval nieuwe bouwnormen moet respecteren.

Woonverzekering Top Woning Verhuurder Veel meer dan een gewone brandverzekering voor uw verhuurde goed
Wat biedt Top Woning voor mij?

​U bent verzekerd voor schade aan de woning die u verhuurt, veroorzaakt door brand, maar ook door explosie en implosie, bliksem, beschadiging van het gebouw door dieven of vandalisme, uitwerking van elektriciteit, arbeidsconflicten en aanslagen, storm, hagel, sneeuw- en ijsdruk, waterschade, schade door stookolie, glasbreuk, botsen tegen de verzekerde goederen en natuurrampen.​

Daarnaast is ook uw aansprakelijkheid verzekerd voor de schade die veroorzaakt wordt aan derden door het verzekerde gebouw of de verzekerde inboedel of door de uitbreiding van een verzekerd schadegeval (bv. brand die overslaat naar de buren).

Voor al deze waarborgen kent Top Woning bovendien nog verschillende belangrijke uitbreidingen:

 • de waarborg “waterschade” ondersteunt u, zelfs als men de oorzaak van de schade niet kan achterhalen;
 • de waarborg “storm” dekt zelfs de schade aan de brievenbus, het terras,de zonnepanelen, de tuinmeubelen en het tuinhuis;
 • de waarborg “glasbreuk” geldt ook voor vitrokeramische kookplaten, aquaria, oven formuis, het ondoorzichtig worden van dubbel glas en zonnepanelen (thermisch, fotovoltaïsch …);
 • de waarborg “natuurrampen” van AG Insurance overstijgt ruimschoots de wettelijke vereisten;

U kunt op aanvraag en mits de betaling van een bijpremie een ‘afstand van verhaal’ ten aanzien van uw huurder aan uw contract toevoegen.

U kunt de bescherming als verhuurder nog verhogen door Pack Verhuurder aan uw Top Woning toe te voegen. Zo verhuurt u zonder zorgen dankzij een juridische en financiële bijstand bij een verhuurprobleem: huurachterstal, huurschade en huurgeschil.​

Waar en wanneer ben ik verzekerd?

​​U bent met Top Woning beschermd voor de woning die u verhuurt in België.

Wat is de looptijd van mijn contract?

Het betreft een contract met een duur van 1 jaar, stilzwijgend verlengd voor dezelfde periode, behalve wanneer één van de partijen ten minste 3 maanden vóór de vervaldag van de overeenkomst zich ertegen verzet.

Woonverzekering Top Woning Verhuurder  
Woonverzekering Top Woning Verhuurder Bijstand de klok rond na schade
Wat doe ik bij schade?

​U krijgt na één telefoontje meteen een specialist aan de lijn. Hij staat u bij om de eerste dringende maatregelen te nemen en zorgt eventueel voor de bewaking van de woning. U kunt ook rekenen op een vakman die 24 uur per dag en 7 dagen per week ter plaatse de eerste maatregelen komt nemen, zoals het afdekken van uw dak, het dichten van een lek, ... 

AG Insurance staat synoniem voor:

 • flexibiliteit: als de omstandigheden van het schadegeval het toelaten, kan de verzekeringsmaatschappij u een herstelling in natura voorstellen. Uiteraard staat het u vrij om hiervoor te kiezen of niet.
 • eenvoud: na aangifte van uw schade bij AG Insurance en de keuze voor de herstelling in natura, komt een hersteller zo snel mogelijk langs.
 • gemak: AG Insurance regelt in dat geval de factuur onmiddellijk. Op die manier moet u ook de toegepaste vrijstelling niet betalen. Bovendien krijgt u een kwaliteitsgarantie van zes maanden op de uitgevoerde herstellingen.
Voor welke voornaamste risico's ben ik niet verzekerd?

​​- De schadegevallen die opzettelijk worden veroorzaakt door de verzekerde.
- De schade veroorzaakt aan motorrijtuigen.
- De schade aan een vervallen woning bestemd om te worden afgebroken.
- De schade veroorzaakt door de niet-naleving van een verplichting opgelegd in het contract betreffende de materiële staat of van de beveiligingsmaatregel van de verzekerde goederen, op voorwaarde dat er een causaal verband is tussen deze niet-naleving en het schadegeval.

De lijst hierboven is niet exhaustief. Om de exacte omvang van de waarborgen te kennen, kunt u de algemene voorwaarden raadplegen door te klikken op onderstaande tab. U kunt deze ook gratis verkrijgen bij uw tussenpersoon.

Woonverzekering Top Woning Verhuurder  
 
 

​​​​​​​

Consumentenbescherming & klachtenbeheer
Raadpleeg de wettelijke informatie over onze verzekeringen!
 • Hoe gaat AG om met mogelijke belangenconflicten?
 • Welke segmentatiecriteria past AG toe bij aanvaarding, omvang van de waarborg en premieberekening?
 • AG Insurance (afgekort AG) NV is een Belgische verzekeringsonderneming. Alle verzekeringscontracten zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Voor meer informatie over de juridische gegevens van AG, klik hier.
 • Waar kan ik terecht als ik een klacht heb?
 • Wij nodigen u uit kennis te nemen van het gestandaardiseerd informatiedocument over het verzekeringsproduct alvorens het product te onderschrijven. Dit document is gratis beschikbaar bij uw verzekeringstussenpersoon.
Simulatie van uw Woningverzekering
Bereken uw prijs en ontdek onze unieke waarborgen