Welk soort premie kan ik kiezen voor mijn schuldsaldoverzekering?
Ontdek de bijbehorende producten

Welk soort premie kan ik kiezen voor mijn Schuldsaldoverzekering?

Er zijn voor uw Schuldsaldoverzekering drie soorten premies mogelijk: een eenmalige premie, genivelleerde premies en risicopremies.

U leest hier hoe de premie van uw Schuldsaldoverzekering berekend wordt en welke keuzemogelijkheden u hebt.
Verminderen

Uw keuze voor een bepaald soort premie hangt af van uw financiële mogelijkheden en het feit of u al dan niet fiscaal voordeel geniet op de premies van uw Schuldsaldoverzekering. Uiteraard speelt ook uw persoonlijke voorkeur een rol.
Verminderen

  • U hebt gekozen voor een eenmalige premie: u betaalt één keer een premie en daarna niet meer.
  • U opteert voor genivelleerde premies: u betaalt jaarlijks dezelfde premie gedurende twee derde van de looptijd van de Schuldsaldoverzekering, daarna niets meer.
    U kunt er ook voor kiezen om gedurende een kortere periode een vaste premie te betalen. Of u opteert voor een hogere eerste premie – meestal om fiscale redenen – en betaalt daarna jaarlijks een (lagere) vaste premie.
  • U kiest voor risicopremies: u betaalt jaarlijks een premie die varieert in functie van de leeftijd van de verzekerde en het te verzekeren kapitaal bij overlijden. Dit kapitaal vermindert naarmate uw Schuldsaldoverzekering vordert, waardoor de premie die u op het einde van het contract betaalt nog slechts heel gering is.

Voor meer informatie over de Schuldsaldoverzekering, klikt u best even door naar de productpagina.

Verminderen