Welk soort premie kan ik kiezen voor mijn schuldsaldoverzekering?
Ontdek de bijbehorende producten

Welke premie kies ik voor mijn schuldsaldoverzekering?


De schuldsaldoverzekering (SSV), onmisbaar bij het afsluiten van een woonlening, is een overlijdensverzekering van tak 21. Hiermee beschermt u uw naasten want deze verzekering lost uw hypothecair krediet volledig of gedeeltelijk af als u zou overlijden. Sommige banken verplichten een schuldsaldoverzekering als u een lening wil afsluiten.
Welke soort premies kan ik kiezen?​​​

​De verschillende soorten premies van een SS​V

Er zijn drie soorten premies, elk met een verschillende financiële impact.

Eenmalige premie
Als u kiest voor een eenmalige premie, betaalt u uw verzekering in één keer. Dan betaalt u bij het afsluiten van het contract het volledige bedrag. Dat is uiteraard niet voor iedereen mogelijk, maar de eenmalige premie biedt wel maximale gemoedsrust!

Risicopremies
U kan ook kiezen voor risicopremies. U betaalt jaarlijks een premie die varieert gedurende de looptijd van het contract en afhangt van het te verzekeren risico. Het bedrag verandert elk jaar, maar u komt niet voor verrassingen te staan. Op het moment dat u het contract ondertekent, kent u de bedragen van uw verzekeringspremies. Op lange termijn is dit wel de duurste mogelijkheid.

Genivelleerde premies
Als u kiest voor een genivelleerde premie, betaalt u jaarlijks dezelfde premie gedurende twee derde van de looptijd van uw hypothecair krediet. Een voorbeeld. Als de looptijd van uw lening 20 jaar is, kan u uw SSV-premies betalen over 13 jaar. U kan ook kiezen voor een kortere periode als u dat financieel haalbaar vindt.

​Hoeveel kost dit soort overlijdensverzekering?

De kost van een SSV hangt voornamelijk af van het hypothecair krediet waaraan de verzekering is gekoppeld. Hoe groter het te verzekeren bedrag en hoe langer de looptijd van de lening, hoe hoger de verzekeringspremie. 

​Er is nog een andere factor die uw verzekeringspremies bepaalt: het risico op overlijden. Het is logisch dat dit risico toeneemt met de tijd, dus hoe ouder u bent op het moment dat u de schuldsaldoverzekering afsluit, hoe duurder ze is. Andere factoren die het bedrag van uw verzekering kunnen beïnvloeden, zijn onder meer: 

  • Uw gezondheidstoestand op het moment van onderschrijving. Een eventuele ziekte bijvoorbeeld 
  • Uw sportbeoefening of vrijetijdsbesteding. Reizen naar landen met een hoog risico of gevaarlijke sportactiviteiten worden opgenomen in de berekening van uw premies 
  • Uw rookgedrag 
  • Uw BMI 
  • Enzovoort

Een verhoogd overlijdensrisico leidt tot een bijpremie (d.w.z. een verhoging van de premie, berekend op basis van dit risico). In sommige gevallen bestaan er wel oplossingen voor mensen die een bijpremie moeten betalen omdat ze een chronische ziekte hebben.