Huurdersbrandverzekering Top Woning
Een uitgebreide brandverzekering voor uw huurdersaansprakelijkheid en uw eigen inboedel.
Ontdek deze producten en ontvang gratis een offerte samen met een berekening van de premie bij
BNP Paribas Fortis
Uw makelaar
 
Een brandverzekering op maat

Personaliseer uw contract met de verschillende Packs voor een brandverzekering volgens uw wensen en behoeften!

Vlugge schaderegeling

U hoeft nooit lang te wachten op de afhandeling van uw schadegeval. De beheerders zorgen voor een snelle vergoeding van uw kosten.

Dag & nacht bijstand

U krijgt 24 uur per dag bijstand voor uw huurhuis of -appartement bij een gedekt schadegeval.

 

Waarom is Top Woning iets voor mij?

U huurt een huis of appartement en zoekt een degelijke bescherming voor uw aansprakelijkheid als huurder tegenover de woning die u huurt. U wilt naast het huis of appartement dat u huurt uiteraard ook uw eigen inboedel goed beschermen.

Met de brandverzekering Top Woning van AG insurance kiest u voor een heus vertrouwenscontract, dat u de meeste complete bescherming garandeert voor zowel uw huurdersaansprakelijkheid als voor uw inboedel. Een brandverzekering voor huurders die tot de beste behoort.

Uw huurdersaansprakelijkheid gaat soms verder dan enkel voor uw gehuurde huis of appartement. Daarom kunt u ook op Top Woning rekenen voor de schade aan een  garage op een ander adres, een gehuurd vakantieverblijf, het gehuurde studentenkot van uw kinderen of gehuurde feestzalen voor familiefeesten.

Woningverzekering: Top Woning Huurder  
Wat biedt Top Woning voor mij?

​U bent met Top Woning, de brandverzekering van AG Insurance, verzekerd voor schade aan de woning die u huurt en waarvoor u aansprakelijk bent (waarvoor u uw huurdersaansprakelijkheid hebt onderschreven) en aan uw inboedel door brand, maar ook door explosie ​en implosie, uitwerking van elektriciteit​, waterschade​, botsen tegen de verzekerde goederen​, enz.

En voor al deze waarborgen biedt Top Woning nog interessante uitbreidingen:

 • de waarborg “waterschade” biedt u hulp, zelfs zonder  dat men de oorzaak van de schade kan achterhalen;
 • de waarborg “glasbreuk”​ geldt ook voor vitrokeramische kookplaten, aquaria, oven-fornuis, het ondoorzichtig worden van dubbel glas en zonnepanelen (thermisch, fotovoltaïsch, …).​
 • de waarborg “uitwerking van elektriciteit” dekt ook de voeding in de koelkast of diepvriezer. Zij zijn gedekt bij ontdooiing door kortsluiting, maar ook door een onvoorziene panne;
 • de waarborg “natuurrampen” van AG Insurance gaat veel verder dan wat wetteliijk vereist is;

Daarnaast bent u beschermd voor de schade die veroorzaakt wordt aan derden door de verzekerde woning of inboedel of door de uitbreiding van een verzekerd schadegeval (bv. brand die overslaat naar de buren).

U kunt uw inboedel nog meer beschermen door Top Woning uit te breiden met de optie diefstal. Daardoor bent u ook beschermd op straat tegen diefstal met geweld of agressie. In het kader van een gedekte diefstal nemen wij, wanneer iemand een van uw gestolen voorwerp terugvindt, ook de eventuele kosten en de beloning waarop degene die het voorwerp heeft gevonden recht heeft ten laste.​​​​​

Ben ik ook beschermd in het kader van de deeleconomie?

Via Top Woning kunt u uw activiteiten beschermen in het kader van de deeleconomie zodat u in alle rust de woning die u huurt, kunt verhuren (de hele woning of slechts één kamer).

Dekking schade veroorzaakt door één van uw gasten
Als u tijdelijk de woning die u huurt (of slechts een kamer) verhuurt via Airbnb bijvoorbeeld, dekt Top Woning de huurschade aan het gebouw of de inboedel.

 • De dekking geldt tot 6107 euro (ABEX 1004).
 • De woning moet uw hoofdverblijfplaats zijn.
 • De verhuur kan gebeuren via een deelplatform of niet.
 • Het delen kan betalend of gratis zijn (dus gratis 'gebruikers' en betalende 'huurders', maar steeds voor een korte periode).

Bijvoorbeeld: Marie heeft de woning die ze huurt voor 2 nachten verhuurd via een deelplatform en de huurder heeft er een feestje georganiseerd. Resultaat: de sofa is zwaar beschadigd. De verzekering Top Woning van Marie dekt de huurschade veroorzaakt door de huurder (tot 6107 euro (ABEX 1004))​.

AG Insurance vordert deze kosten niet terug van de huurder. We vergoeden u dus zonder de fout door te schuiven naar de personen die (al dan niet gratis) met uw toestemming in uw woning verbleven. Dit geldt echter niet als de feiten opzettelijk werden gepleegd.

Rechtsbijstand
We helpen u het bedrag van de huurschade te recupereren als dit meer bedraagt dan 6107​​ euro (ABEX 1004). We bieden ook bijstand aan bij contractuele geschillen met de huurder naar aanleiding van materiële schade aan uw verzekerde goederen. Bovendien verdedigen we uw belangen als verhuurder bij een geschil met een online deelplatform, als dit niet over de betaling gaat.

Andere troef: als u zelf huurder bent van een vakantiewoning, dekt Top Woning ook uw huurdersaansprakelijkheid voor de schade die u aanricht aan de vakantiewoning die u huurt.

Ontdek alle verzekeringsoplossingen van AG Insurance in het kader van de deeleconomie.

Woningverzekering: Top Woning Huurder “Dankzij Top Woning kan ik de woning die ik huur zorgeloos delen via een (online) deelplatform”
Woningverzekering: Top Woning Huurder  
Waar en wanneer ben ik verzekerd?

​U bent met Top Woning verzekerd voor uw aansprakelijkheid als huurder voor de schade toegebracht aan uw gehuurde huis of appartement en voor de schade aan uw eigen inboedel.

Als u een contract neemt voor uw huurdersaansprakelijkheid voor uw hoofdverblijfplaats en niet alleen voor uw inboedel, dan kunt u wereldwijd Top Woning aanspreken voor de schade die u toebrengt aan gehuurde vakantieverblijven, gehuurde studentenkoten of gehuurde lokalen voor familiefeesten. 

Wat is de looptijd van mijn contract?
Het betreft een contract met een duur van 1 jaar, stilzwijgend verlengd voor dezelfde periode, behalve wanneer één van de partijen ten minste 3 maanden vóór de vervaldag van de overeenkomst zich ertegen verzet.

Wat doe ik bij schade?
Een specialist biedt u hulp na slechts één telefoontje.
 
Bij een schadegeval zorgt de bijstand in Top Woning ook voor:
 • bescherming van uw woning en meubelen;
 • terugbetaling van uw logeerkosten als uw woning onbewoonbaar is;
 • opvang van uw kinderen, huisdieren, ...

De bijstand zorgt er ook voor dat uw dak afgedekt wordt als het beschadigd is, een lek gedicht wordt, ... En bij verlies van uw sleutels , zorgt Top Woning gratis dat een slotenmaker ter plaatse komt!

AG Insurance staat synoniem voor:

 • flexibiliteit: als de omstandigheden van de schade het toelaten, kan de verzekeraar u de herstelling in natura voorstellen. Uiteraard hebt u de keuze om dit te aanvaarden of niet.
 • eenvoud: nadat u uw schade hebt aangegeven bij AG Insurance en u gekozen hebt voor de herstelling in natura, komt een hersteller zo snel mogelijk tot bij u.
 • gemak: AG Insurance regelt de factuur onmiddellijk met de hersteller als u kiest voor een herstelling in natura. Zo moet u zelf de toegepaste vrijstelling niet betalen. Bovendien krijgt u een kwaliteitsgarantie van zes maanden op de uitgevoerde herstellingen.
Woningverzekering: Top Woning Huurder  
top woning huurder  
Voor welke voornaamste risico's ben ik niet verzekerd?

​​- De schadegevallen die opzettelijk worden veroorzaakt door de verzekerde.
- De schade veroorzaakt aan motorrijtuigen.
- De schade aan een vervallen woning bestemd om te worden afgebroken.
- De schade veroorzaakt door de niet-naleving van een verplichting opgelegd in het contract betreffende de materiële staat of van de beveiligingsmaatregel van de verzekerde goederen.

De lijst hierboven is niet exhaustief. Om de exacte omvang van de waarborgen te kennen, kunt u de algemene voorwaarden raadplegen door te klikken op onderstaande tab. U kunt deze ook gratis verkrijgen bij uw tussenpersoon.

​​​​​​​

Consumentenbescherming & klachtenbeheer
Raadpleeg de wettelijke informatie over onze verzekeringen!
 • Hoe gaat AG om met mogelijke belangenconflicten?
 • Welke segmentatiecriteria past AG toe bij aanvaarding, omvang van de waarborg en premieberekening?
 • AG Insurance (afgekort AG) NV is een Belgische verzekeringsonderneming. Alle verzekeringscontracten zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Voor meer informatie over de juridische gegevens van AG, klik hier.
 • Waar kan ik terecht als ik een klacht heb?
 • Wij nodigen u uit kennis te nemen van het gestandaardiseerd informatiedocument over het verzekeringsproduct alvorens het product te onderschrijven. Dit document is gratis beschikbaar bij uw verzekeringstussenpersoon.
Simulatie van uw Woningverzekering
Bereken uw prijs en ontdek onze unieke waarborgen