Pack Ik bouw, Ik verbouw
De uitgelezen bescherming bij bouwen en verbouwen.
Ontdek deze producten en ontvang gratis een offerte samen met een berekening van de premie bij
BNP Paribas Fortis
Uw makelaar
*Huidige ABEX (1ste semester 2023): 1004. De premie wordt berekend in functie van de waarde van de op te bouwen woning (of de renovatie) en de duur van de werkzaamheden.
Buren beschermd

U biedt ook bescherming aan de buren van de verhuurde woning tegen schade door de bouw of renovatie.

Verzekering tegen ongevallen

U ontvangt een vergoeding voor de medische kosten als u, uw familie, bezoekers of onbezoldigde helpers een ongeval hebben op de bouw of renovatie.

Bescherming tegen faillissement

U kunt rekenen op financiële hulp voor de extra kosten na een faillissement van uw aannemer.

 


Waarvoor kan ik Pack Ik bouw, Ik verbouw gebruiken?

U wilt uw woning die u verhuurt zonder zorgen bouwen of verbouwen. U komt met Pack Ik bouw, Ik verbouw, als aanvulling van uw Top Woning, niet voor verrassingen te staan tijdens de bouw of renovatie. U vindt in Pack Ik bouw, Ik verbouw een echte omnium voor uw bouw of renovatie die u beschermt tegen: • materiële schade (zowel eigen schade als aan derden); • diefstal; • een ongeval op de werf; • het faillissement van uw aannemer; U moet de werken laten uitvoeren door een ingeschreven aannemer. U mag de afwerking zelf doen en u bent verzekerd voor de schade die u of een onbezoldigde helper veroorzaakt tijdens deze afwerking.
Pack Ik bouw, Ik verbouw  
Wat biedt Pack Ik bouw, Ik verbouw voor mij?
U krijgt dankzij Pack Ik bouw, Ik verbouw een correcte vergoeding bij diefstal of materiële schade (veroorzaakt door slecht weer, een brand, een ongeval, …) voor:
  • het gebouw in opbouw of de bestaande constructie (op basis van een plaatsbeschrijving vóór de start van de werken);
  • materialen geleverd op de werf (bakstenen, tegels, deuren, ramen, enz.);
  • belangrijke technische toestellen en installaties (sanitaire installaties, centrale verwarming, enz.).
U bent verzekerd voor de schade aan derden (bv. buren) die u tijdens de bouw of renovatie toebrengt. Het speelt geen rol wie verantwoordelijk is voor die schade: uzelf, uw aannemer, uw familie die onbezoldigd komt helpen, ... U vermijdt zo discussies over de aansprakelijkheid die de bouw of renovatie kunnen vertragen.
 
U krijgt bezoek van uw familie op de werf ? Of uw buurman helpt u bij het zetten van de tegels in de keuken ? Uw Pack verzekert u, uw naasten, uw bezoekers en uw onbezoldigde helpers tegen de financiële gevolgen van ongevallen tijdens een bezoek aan de bouw of renovatie of de afwerking1.
 
U hebt een aannemer, architect of een onderaannemer voor uw bouw of renovatie. Als die failliet gaat tijdens het bouwen of verbouwen, moet u iemand anders zoeken. Maar uiteraard is er een verschil tussen beide offertes. U kunt rekenen op Pack Ik bouw, Ik Verbouw om deze onvoorziene extra kosten op te vangen. U krijgt het verschil tussen beide offertes terugbetaald, met een maximum van 4.949​​ euro*.
 
1 De afwerking omvat de plafonnering, de elektriciteit, de installatie van sanitair, het loodgieterswerk, het plaatsen van een tegelvloer of parket, schilderwerken, … met uitzondering van de ruwbouw, voegen en werken die de structurele integriteit van het huis in gevaar brengen. Deze grote werken moeten uitgevoerd worden door een officieel ingeschreven aannemer
Waar en wanneer ben ik verzekerd?
U kunt de waarborgen van Pack Ik bouw, Ik verbouw aanwenden voor de woning in België die u wilt bouwen of renoveren om te verhuren. U laat de werken uitvoeren door een ingeschreven aannemer.
U moet het Pack onderschrijven en een plaatsbeschrijving van de bestaande en van de naburige constructies tegensprekelijk opmaken vóór het begin van de werken.
U blijft de waarborgen “burgerlijke aansprakelijkheid”, “materiële schade” en “ongevallen” genieten gedurende 6 maanden na het einde van de bouw of contractuele renovatiewerken. 
 
Wat is de looptijd van mijn contract?
Het betreft een contract met een duur van 1 jaar, stilzwijgend verlengd voor dezelfde periode, behalve wanneer één van de partijen ten minste 3 maanden vóór de vervaldag van de overeenkomst zich ertegen verzet
Pack Ik bouw, Ik verbouw  
Pack Ik bouw, Ik verbouw  
Wat doe ik bij schade?
​U geeft uw schade tijdens de bouw of renovatie van de woning die u zult verhuren telefonisch aan en een specialist helpt voort.
Voor welke voornaamste risico’s ben ik niet verzekerd?

- De verliezen of schade te wijten aan een fout, een gebrek of een leemte in het ontwerp, in de berekeningen of in de plannen alsook aan het eigen gebrek van de materialen, indien er geen accidentele gevolgschade is.
- Schade door de gedeeltelijke of volledige verwaarlozing van de werf.
- Schade aan de naburige goederen, behalve als zij het voorwerp hebben uitgemaakt van een plaatsbeschrijving die tegensprekelijk is opgemaakt vóór de werken.

De lijst hierboven is niet exhaustief. Om de exacte omvang van de waarborgen te kennen, kunt u de algemene voorwaarden raadplegen door te klikken op onderstaande tab. U kunt deze ook gratis verkrijgen bij uw tussenpersoon.

 
 
 

​​​​​​​​​​

Consumentenbescherming & klachtenbeheer
Raadpleeg de wettelijke informatie over onze verzekeringen!
  • Hoe gaat AG om met mogelijke belangenconflicten?
  • Welke segmentatiecriteria past AG toe bij aanvaarding, omvang van de waarborg en premieberekening?
  • AG Insurance (afgekort AG) NV is een Belgische verzekeringsonderneming. Alle verzekeringscontracten zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Voor meer informatie over de juridische gegevens van AG, klik hier.
  • Waar kan ik terecht als ik een klacht heb?
  • Wij nodigen u uit kennis te nemen van het gestandaardiseerd informatiedocument over het verzekeringsproduct alvorens het product te onderschrijven. Dit document is gratis beschikbaar bij uw verzekeringstussenpersoon.
   Algemene voorwaarden en contractuele documenten 
Heeft u een vraag?
Heeft u een vraag?
Contacteer één van onze gespecialiseerde partners om u te helpen.